Komitet Honorowy
Lord i Lady Belhaven and Stenton, była speaker Izby Gmin baronessa Boothroyd, ambasador Wielkiej Brytanii Jonathan Knott, prof. Timothy Garton Ash, prof. Norman Davies, prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski i prezes KTP dr Tadeusz Syryjczyk.

Co to jest Last Night of the Proms?
Od przeszło stu lat najważniejszym wydarzeniem życia muzycznego Wielkiej Brytanii jest doroczny londyński festiwal odbywający się w lipcu, sierpniu i wrześniu Promenade Concerts. Jego zakończenie, a zarazem kulminację stanowi Last Night of the Proms – uroczysty koncert w Royal Albert Hall, podczas którego wykonywane są (z udziałem rozentuzjazmowanej publiczności) m.in. słynne utwory brytyjskie: Land of Hope and Glory, Fantasia on British Sea Songs, Rule Britannia, Jerusalem.

Co to jest Last Night of the Proms in Cracow?
W roku 1996 Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe postanowiło zorganizować replikę Last Night of the Proms w Krakowie, a sukces koncertu skłonił Towarzystwo do przekształcenia go w imprezę cykliczną. Dzisiaj „krakowskie Promsy” mają swoją tradycję i możemy się do niej odwoływać. Wystąpiło przed naszą publicznością 44 solistów z Polski i z zagranicy, wysłuchaliśmy ponad dwadzieścia polskich premier muzyki zagranicznej, a koncert, początkowo dedykowany Brytyjczykom pracującym w Polsce, przekształcił się w doroczne spotkanie międzynarodowej i polskiej wspólnoty biznesowej oraz melomanów.
Last Night of the Proms in Cracow jest koncertem innym niż wszystkie: łączy najwyższy poziom artystyczny ze spontanicznym zachowaniem publiczności, która chóralnie śpiewa pieśni z ostatnich utworów programu. Publiczność wciągana jest do zabawy przez dyrygenta, zachowuje się mniej formalnie, czemu pomagają otrzymane chorągiewki i kapelusze; sprzyja temu także udekorowanie sali.

Producent i autor programu
Mariusz Szymański, wiceprezes Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego