Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe organizuje Last Night of the Proms in Cracow od 1996 roku. Początkowo koncertem dyrygował Jerzy Maksymiuk: najpierw Orkiestrą Polskiego Radia w Krakowie, a od 1999 roku Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach. W 2001 r. NOSPR poprowadził Robin Page, w 2002 r. Jonathan Del Mar a w latach 2003-2008 orkiestra i chóry wystąpiły pod batutą Marka Fitz-Geralda. Od roku 2009 Orkiestrę Akademii Beethovenowskiej trzykrotnie poprowadził Mark Fitz-Gerald, w roku 2012 Gabriel Chmura, a od roku 2013 Daniel Smith.

W dotychczasowych koncertach wystąpiło wielu wybitnych solistów: Elżbieta Karaś, Agnieszka Kurowska, Bożena Zawiślak-Dolny, Monika Swarowska-Walawska, Karol Radziwonowicz, Anna Bajor, Tatiana Szebanowa, Jan Paweł Nowacki, Julian Gembalski, Kaja Danczowska, Elżbieta Towarnicka, Waldemar Malicki, Monika Walerowicz-Baranowska, Maciej Grzybowski, Alison Pearce, Edyta Piasecka, Kuba Jakowicz, Przemysław Firek, Dave Lee, Arkadiusz Bialic, Michał Marzec, Rafał Songan, Łukasz Kuropaczewski, Iwona Sobotka, Haik Kazazian, Sally Wilson, Mariusz Patyra, Tomasz Kuk, Ole Edvard Antonsen, Iwona Hossa, Øystein Baadsvik, Christian Lindberg, Kevin Kenner, Hanna-Elisabeth Müller, Iwona Socha, Martin Fröst, Andeka Gorrotxategui, Magdalena Bojanowicz, Urška Arlič Gololičič, Delia Stevens, Maria Forsström i Piotr Orzechowski.

LAST NIGHT OF THE PROMS IN CRACOW 2015
XIX koncert Last Night of the Proms in Cracow odbył się 12 września w sali Filharmonii Krakowskiej. Wystąpili: Iwona Sobotka – sopran, Maria Forsström – mezzosopran (Szwecja), Piotr Orzechowski 'Pianohooligan' – fortepian, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej i Górecki Chamber Choir pod batutą Daniela Smitha.

LAST NIGHT OF THE PROMS IN CRACOW 2014
XIX koncert Last Night of the Proms in Cracow odbył się 13 września w sali Filharmonii Krakowskiej. Wystąpili: Urška Arlič Gololičič – sopran (Słowenia), Delia Stevens– perkusja (Wielka Brytania), Orkiestra Akademii Beethovenowskiej i Górecki Chamber Choir pod batutą Daniela Smitha.LAST NIGHT OF THE PROMS IN CRACOW 2013
XVIII koncert Last Night of the Proms in Cracow odbył się 14 września w sali Filharmonii Krakowskiej. Wystąpili: Andeka Gorrotxategui - tenor, Magdalena Bojanowicz - wiolonczela, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej i Chór Filharmonii Krakowskiej pod batutą Daniela Smitha.LAST NIGHT OF THE PROMS IN CRACOW 2012
XVII koncert Last Night of the Proms in Cracow odbył się 8 września w sali Filharmonii Krakowskiej. Wystąpili: Iwona Socha – sopran, Martin Fröst - klarnet, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej i Chór Filharmonii Krakowskiej pod batutą Gabriela Chmury.LAST NIGHT OF THE PROMS IN CRACOW 2011
XVI koncert Last Night of the Proms in Cracow odbył się 10 września w sali Filharmonii Krakowskiej. Wystąpili: Hanna-Elisabeth Müller – sopran, Kevin Kenner - fortepian, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej i Chór Filharmonii Krakowskiej pod batutą Marka Fitz-Geralda.LAST NIGHT OF THE PROMS IN CRACOW 2010
XV koncert Last Night of the Proms in Cracow odbył się 11 września w sali Opery Krakowskiej. Wystąpili: Sally Wilson – mezzosopran, Christian Lindberg – puzon, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej i Chór Opery Krakowskiej pod batutą Marka Fitz-Geralda.LAST NIGHT OF THE PROMS IN CRACOW 2009
XIV koncert Last Night of the Proms in Cracow odbył się 5 września w sali Filharmonii Krakowskiej. Wystąpili: Iwona Hossa – sopran, Øystein Baadsvik – tuba, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej i Chór Polskiego Radia w Krakowie pod batutą Marka Fitz-Geralda.LAST NIGHT OF THE PROMS IN CRACOW 2008
XIII koncert Last Night of the Proms in Cracow odbył się 20 września w sali Filharmonii Krakowskiej. Wystąpili: Tomasz Kuk – tenor, Ole Edvard Antonsen – trąbka, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach i Chór Filharmonii Krakowskiej pod batutą Marka Fitz-Geralda.LAST NIGHT OF THE PROMS IN CRACOW 2007
XII koncert Last Night of the Proms in Cracow odbył się 8 września w sali Filharmonii Krakowskiej. Wystąpili: Sally Wilson – mezzosopran, Mariusz Patyra – skrzypce, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach i Chór Filharmonii Krakowskiej pod batutą Marka Fitz-Geralda.LAST NIGHT OF THE PROMS IN CRACOW 2006
XI koncert odbył się 9 września 2006 r. Wystąpili: Iwona Sobotka – sopran, Haik Kazazian – skrzypce, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach i Chór Filharmonii Krakowskiej pod batutą Marka Fitz-Geralda.LAST NIGHT OF THE PROMS IN CRACOW 2005
X koncert odbył się 10 września 2005 r. Wystąpili: Łukasz Kuropaczewski – gitara, Michał Marzec – tenor, Przemysław Firek – baryton, Rafał Songan – baryton, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Chór Filharmonii Krakowskiej pod batutą Marka Fitz-Geralda.LAST NIGHT OF THE PROMS IN CRACOW 2004
IX koncert Last Night of the Proms in Cracow stanowił punkt kulminacyjny Festiwalu Brytyjskiego, tym razem organizowanego w Krakowie. Koncert odbył się 6 listopada 2004 r. Wystąpili: Przemysław Firek – baryton, Dave Lee – waltornia, Arkadiusz Bialic – organy, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia oraz Chór Filharmonii Krakowskiej pod batutą Marka Fitz-Geralda.LAST NIGHT OF THE PROMS IN CRACOW 2003
VIII koncert Last Night of the Proms in Cracow odbył się 4 października 2003 r. w sali Filharmonii Krakowskiej. Wystąpili: Edyta Piasecka – sopran, Kuba Jakowicz – skrzypce, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Chór Polskiego Radia w Krakowie pod batutą Marka Fitz-Geralda.LAST NIGHT OF THE PROMS IN CRACOW 2002
VII koncert Last Night of the Proms in Cracow odbył się 14 września 2002 r. w sali Filharmonii Krakowskiej. Wystąpili: Alison Pearce – sopran, Maciej Grzybowski – fortepian, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Chór Polskiego Radia w Krakowie pod batutą Jonathana Del Mar.

LAST NIGHT OF THE PROMS IN CRACOW 2001
VI koncert Last Night of the Proms in Cracow odbył się 15 września 2001 r. w sali Filharmonii Krakowskiej. Wystąpili: Monika Walerowicz-Baranowska – mezzosopran, Waldemar Malicki – fortepian, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Chór Polskiego Radia w Krakowie i Madrygaliści Capellae Cracoviensis pod batutą Robina Page.

LAST NIGHT OF THE PROMS IN CRACOW 2000
V koncert Last Night of the Proms in Cracow odbył się 16 września 2000 r. w sali Filharmonii Krakowskiej. Wystąpili: Elżbieta Towarnicka – sopran, Kaja Danczowska – skrzypce, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Chór Polskiego Radia w Krakowie i Madrygaliści Capelli Cracoviensis pod batutą Jerzego Maksymiuka.

LAST NIGHT OF THE PROMS IN CRACOW 1999
IV koncert Last Night of the Proms in Cracow odbył się 19 września 1999 r. w sali Filharmonii Krakowskiej. Wystąpili: Jan Paweł Nowacki – bas, Julian Gembalski – organy, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Chór Polskiego Radia w Krakowie i Madrygaliści Capelli Cracoviensis pod batutą Jerzego Maksymiuka.

LAST NIGHT OF THE PROMS IN CRACOW 1998
III koncert Last Night of the Proms in Cracow odbył się 28 sierpnia 1998 r. w sali Filharmonii Krakowskiej. Wystąpili: Anna Bajor – sopran, Bożena Zawiślak Dolny – mezzosopran, Tatiana Szebanowa – fortepian, Radiowa Orkiestra Symfoniczna, Chór Polskiego Radia w Krakowie i Madrygaliści Capellae Cracoviensis pod batutą Jerzego Maksymiuka.

LAST NIGHT OF THE PROMS IN CRACOW 1997
II koncert Last Night of the Proms in Cracow odbył się 19 września 1997 r. w sali Filharmonii Krakowskiej. Wystąpili: Monika Swarowska-Walawska – sopran, Karol Radziwonowicz – fortepian, Radiowa Orkiestra Symfoniczna, Chór Polskiego Radia w Krakowie i Madrygaliści Capellae Cracoviensis pod batutą Jerzego Maksymiuka.

LAST NIGHT OF THE PROMS IN CRACOW 1996
I koncert Last Night of the Proms in Cracow odbył się 28 września 1996 r. w sali Teatru Słowackiego. Wystąpili: Agnieszka Kurowska – sopran, Bożena Zawiślak Dolny – mezzosopran, Elżbieta Karaś – fortepian, Radiowa Orkiestra Symfoniczna, Chór Polskiego Radia w Krakowie i Madrygaliści Capellae Cracoviensis pod batutą Jerzego Maksymiuka.