Krakowskie Towarzystwo Przemys這we

KTP mecenasem kultury

 

Online

 
Obecnie jest 2 i 0 online.

Mo瞠sz zalogowa si lub zarejestrowa nowe konto.

6 x TAK
.: Data publikacji 11-Pa-2019 :: Ods這n: 845 :: Recenzja :: Drukuj aktualn stron :: Drukuj wszystko:.

Domagaj帷 si dalekosi篹nego planu dzia豉 w sferze przebudowy naszej gospodarki, czujemy si zobowi您ani do zaprezentowania naszego punktu widzenia na ten temat. Traktuj帷 rozwi您ania proponowane przez rz康 jako realistyczne, w znacznej mierze akceptowane przez nas cele bliskie, pragniemy powiedzie, jak wyobra瘸my sobie cele dalekie reformy rynkowej, a dok豉dniej rzecz bior帷 - jak wyobra瘸my sobie reform rynkow w pe軟ym tego s這wa znaczeniu. Krakowskie Towarzystwo Przemys這we uwa瘸, 瞠 g喚boka zmiana w kierunku gospodarki rynkowej powinna sk豉da si w polskich warunkach z nast瘼uj帷ych nierozdzielnie z sob zwi您anych elementów:

 

1)    Reforma pieni康za.

Podstawowym elementem tej reformy jest doprowadzenie do wymienialno軼i pieni康za. Jednak to nie wystarcza. Niezb璠ne jest ponadto zapew­nienie finansowej stabilno軼i, gównie redukcji stopy inflacji do niskiego i stabil­nego poziomu. Rdzeniem tej polityki powinno by ograniczanie poda篡 pieni康za i wydatków rz康owych. Zapewnienie stabilno軼i finansowej ma podstawowe znaczenie dla zapewnienia zaufania inwestorów tak krajowych, jak i zagranicznych do prowadzenia interesów w Polsce i z Polsk.

 

2)    Deregulacja, czyli uwolnienie gospodarki od biurokracji.

Deregulacja oznacza zniesienie kontroli wymiany towarowej, ustalania cen i dochodów. Aby przeprowa­dzi deregulacj, nale篡 pokona opór pot篹nych czynników biurokratycznych przeciwstawiaj帷ych si zmianie. Deregulacja jest podstawowym warunkiem in­nowacyjno軼i gospodarki.

 

3)    Budowa silnego centralnego o鈔odka w豉dzy.

Niezb璠ne jest istnienie silnego centralnego czynnika politycznego posiadaj帷ego si喚 zewn皻rzn w stosunku do aparatu biurokratycznego i wol pos逝瞠nia si ni na rzecz reform. Ten czynnik polityczny powinien postawi sobie zadanie „neutralizowania wszystkich ogniw przeciwstawiaj帷ych si zmianom”. W dalszej przysz這軼i czynnik ten powinien postawi sobie zadanie przeciwstawienia si wszelkim interesom specjalnym - z in­teresami specjalnymi zwi您ków zawodowych i zwi您ków producentów w陰cznie - na rzecz interesu ogólnonarodowego. Wa積ym sk豉dnikiem dzia豉nia centralnego czynnika politycznego powinno by zjednywanie opinii obywateli dla przeprowa­dzanych reform i budowa poparcia spo貫cznego dla gospodarki rynkowej ponad interesami specjalnymi. Budowa tego rodzaju centralnego o鈔odka w豉dzy jest niezb璠na dla realizacji reformy.

 

4)    Prywatyzacja.

Prywatyzacja powinna polega na stopniowej sprzeda篡 w r璚e prywatne wszystkich posiadanych przez pa雟two przemysów. Prywatyzacja umo­liwi豉by:

a)                       Utrzymywanie równowagi finansowej w trudnym okresie reform. Obywatele, wykupuj帷 akcje i obligacje firm pa雟twowych, odk豉daliby w ten sposób w豉sny popyt konsumpcyjny, podejmuj帷 wysi貫k inwestycyjny.

b)                        Zrozumienie przez Polaków twórczej rob w豉sno軼i prywatnej, zwi您anej z w豉sno軼i odpowiedzialno軼i i zwi您anego z ni ryzyka, a tak瞠 zrozumienie roli w豉sno軼i prywatnej w budowie wi瞛i spo貫cznych.

c)                        Odebranie biurokracji i interesom specjalnym wa積ych bastionów oporu przeciwko reformie. Do鈍iadczenie wskazuje, 瞠 koncerny i przedsi瑿ior­stwa pa雟twowe s zbyt pot篹ne i obsadzone przez zbyt pot篹ne zwi您ki za­wodowe, aby mo磧iwa by豉 deregulacja bez ich „wyw豉szczenia”.

 

5)    Reforma podatkowa.

Reforma powinna polega na wprowadzeniu takiego systemu podatkowego, który zach璚a豚y obywatela: a) do wysi趾u, b) do inwes­towania. Skutkiem zwi您anej z w豉sno軼i odpowiedzialno軼i, skutkiem wysi趾u i inwestowania jest wzrost bogactwa jednostek, które sk豉da si na wzrost bogactwa narodu. Bogactwo inwestowane jako bogactwo oddane na s逝瘺 spo貫cze雟twa powinno by wy陰czone z podstawy opodatkowania.

 

6)    Reforma celna.

Ide tej reformy powinny by niskie c豉, a generalnie rzecz bior帷 wolny handel. Brak celnego protekcjonizmu uniemo磧iwia豚y powstawanie monopoli i pozwoli豚y w pe軟i rozwin望 wydajno嗆 i konkurencyjno嗆 naszej gospodarki.

 

Taka powinna by, naszym zdaniem, dalekosi篹na koncepcja reform. Cele bliskie mog by i musz by rzecz jasna bardziej ograniczone. Jednak z doj軼iem do ostatecznego kszta速u rynkowego ustroju gospodarczego nie powinno si zbyt zwleka w czasie, poniewa k這poty ekonomiczne, w jakie w wyniku zmian po這wicznych Polska popadnie, spowodowa mog wzrost si przeciwników reformy.

 

(1987)

.: Powr鏒 do dzia逝 Strony :: Powr鏒 do spisu tekst闚 :.

Last Night of the Proms in Cracow

 

Festiwal Muzyki Polskiej w Moskwie

 

Logowanie

 




 


Problemy z logowaniem?

Jeszcze nie masz konta?
·Zarejestruj si!

Krakowskie Towarzystwo Przemys這we
ul. Basztowa 3/16, 31-134 Kraków

tel.: +48 508 098 800, e-mail: katepe@ktp.org.pl
NIP: 6760017386, REGON: 001351658, KRS: 0000046686

Konto: PKO BP S.A. nr 12 1020 2892 0000 5502 0117 1560

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0,025266 Seconds