Krakowskie Towarzystwo Przemys這we

KTP mecenasem kultury

 

Online

 
Obecnie jest 3 i 0 online.

Mo瞠sz zalogowa si lub zarejestrowa nowe konto.

Udzia firm polskich w budowie gazoci庵u Jama-Europa, Polski Rejestr Statk闚
.: Data publikacji 17-Cze-2007 :: Ods這n: 2221 :: Recenzja :: Drukuj aktualn stron :: Drukuj wszystko:.

"Jeste鄉y instytucj prowadz帷 niezale積 dzia豉lno嗆 rzeczoznawcz na rynku mi璠zynarodowym, kt鏎a kieruj帷 si interesem publicznym poprzez formu這wanie wymaga, nadz鏎 i wydawanie odpowiednich dokument闚 pomaga administracjom pa雟twowym i swoim klientom zapewni bezpiecze雟two ludzi, obiekt闚 p造waj帷ych, l康owych, 豉dunk闚 oraz 鈔odowiska naturalnego."

Misja Polskiego Rejestru Statk闚 zosta豉 sformu這wana na pocz徠ku lat dziewi耩dziesi徠ych r闚nocze郾ie z opracowaniem i wdro瞠niem systemu zapewnienia jako軼i zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001. Certyfikacja systemu przez niezale積e cia豉 certyfikuj帷e: w 1994 na zgodno嗆 z wymaganiami QSCS (norm ISO zmodyfikowan dla potrzeb towarzystw klasyfikacyjnych) oraz w roku 1997 na zgodno嗆 z wymaganiami samej normy ISO 9001 i uzyskanie certyfikatu jako軼i PCBC oraz IQNET stanowi potwierdzenie wiarygodno軼i i niezawodno軼i us逝g 鈍iadczonych przez PRS od ponad 60 lat.

Powstanie polskiej instytucji klasyfikacyjnej datowane jest na rok 1936. Po drugiej wojnie 鈍iatowej zosta豉 o­na reaktywowana pod obecn nazw Polski Rejestr Statk闚, jako instytucja klasyfikacyjna posiadaj帷a w豉sny statut, wydaj帷a w豉sne przepisy klasyfikacji i budowy statk闚.

Badania naukowe i przepisy

Prace naukowe i wsp馧praca z czo這wymi polskimi o鈔odkami naukowymi takimi jak Politechnika Gda雟ka, Politechnika Szczeci雟ka, Centrum Techniki Okr皻owej, czy Instytut Spawalnictwa stwarzaj mo磧iwo嗆 opracowania w豉snych, oryginalnych przepis闚 PRS i wsp馧pracy przy tworzeniu polskich standard闚 technicznych. Wsp馧praca z przemys貫m pozwala na ich ci庵陰 weryfikacj i doskonalenie. Nasza instytucja dysponuje zapleczem badawczym oraz odpowiednimi programami komputerowymi umo磧iwiaj帷ymi na prowadzanie szeregu analiz wytrzyma這軼iowych pozwalaj帷ych oceni bezpiecze雟two nadzorowanego obiektu. W oparciu o tak solidne podstawy i doskonale wyszkolon kadr, PRS 鈍iadczy us逝gi na rzecz bezpiecze雟twa ludzi, obiekt闚 i 鈔odowiska.

Polski Rejestr Statk闚 zatrudnia ponad 350 pracownik闚, z tego ponad 250 inspektor闚 i specjalist闚 w Centrali oraz w sieci plac闚ek krajowych izagranicznych. Pozwala to na sprawn realizacj nadzor闚 technicznych w r騜nych cz窷ciach kraju i 鈍iata.

Dzia豉lno嗆 morska

Samo wydanie przepis闚 nie gwarantuje zachowania bezpiecze雟twa. Konieczne jest r闚nie ich wdro瞠nie na etapie projektowania, produkcji oraz utrzymania w eksploatacji poprzez odpowiednie nadzory. Us逝gi PRS obejmuj trzy g堯wne obszary. Tradycyjnym obszarem dzia豉lno軼i s prowadzone od ponad 60 lat us逝gi klasyfikacyjne i konwencyjne wprzemy郵e morskim. Klasyfikacja jest dzia豉lno軼i rzeczoznawcz polegaj帷 na stanowieniu wymaga technicznych dotycz帷ych kad逝ba statku, jego wyposa瞠nia, urz康ze maszynowych i elektrycznych oraz kontroli ich spe軟iania poprzez cykl przegl康闚 okresowych. W ramach kompleksowej obs逝gi nadzorczej w gospodarce morskiej PRS przeprowadza uznania wytw鏎ni materia堯w, zak豉d闚 wykonuj帷ych konstrukcje spawane, laboratori闚 oraz stacji bada niszcz帷ych i nieniszcz帷ych. Procedury uznaniowe prowadzone s zgodnie zwymaganiami zawartymi w przepisach PRS, dyrektywach Unii Europejskiej, zaleceniach Mi璠zynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w o­nZ oraz normach krajowych i zagranicznych. Wwyniku prowadzonego nadzoru PRS wystawia odpowiednie dokumenty - mi璠zy innymi 鈍iadectwa klasy, certyfikaty bezpiecze雟twa, 鈍iadectwa uznania zak豉d闚, laboratori闚 i wyrob闚. W ramach dzia豉lno軼i konwencyjnej, w imieniu administracji morskich 21 pa雟tw, kt鏎e upowa積i造 PRS do prowadzenia inspekcji na zgodno嗆 z wymaganiami mi璠zynarodowych konwencji, PRS wystawia certyfikaty bezpiecze雟twa dla statk闚, mi璠zynarodowe certyfikaty o zapobieganiu zanieczyszczeniu olejami, 軼iekami i zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki przewo膨ce luzem szkodliwe substancje chemiczne.

Dzia豉lno嗆 l康owa

Zdobyte do鈍iadczenie w prowadzonych nadzorach nad budow i eksploatacj statk闚 pozwoli造 na rozszerzenie dzia豉lno軼i o nadzory przemys這we. Wostatnich latach PRS prowadzi szereg kompleksowych nadzor闚 obiekt闚 przemys這wych takich, jak konstrukcje most闚 stalowych, wiadukt闚, cystern kolejowych, morskich platform wiertniczych, oczyszczalni 軼iek闚, konstrukcji stalowych dla elektrowni j康rowej w 畝rnowcu oraz pirsu paliwowego w Porcie P馧nocnym w Gda雟ku.

Obecnie PRS prowadzi specjalistyczny nadz鏎 nad t這czniami na jednym z etap闚 budowy gazoci庵u jamalskiego. W 1993 roku, na mocy porozumienia mi璠zy rz康em Rzeczpospolitej Polskiej a rz康em Federacji Rosyjskiej o budowie system闚 gazoci庵u dla tranzytu gazu rosyjskiego przez i do Rzeczpospolitej Polskiej powo豉no sp馧k akcyjn EuRoPolGAZ S.A., kt鏎a rozpocz窸a budow gazoci庵u. Gazoci庵 powstaje i oddawany jest do eksploatacji etapami. Obecnie na trasie gazoci庵u budowane s t這cznia i pomiarownia Kondradki oraz t這cznia i systemowa stacja redukcyjno-pomiarowa W這c豉wek. W realizacji tych dw鏂h ostatnich inwestycji znacz帷 rol odgrywa PRS. Na podstawie umowy ze sp馧k EuRoPolGAZ PRS sprawuje nadz鏎 nad budow obydwu t這czni, pe軟i帷 nadz鏎 inwestorski nad wszystkimi pracami dotycz帷ymi budowy i wykonawstwa t這czni na zasadach okre郵onych prawem budowlanym oraz specjalistycznymi wymaganiami norm krajowych i mi璠zynarodowych. Dokumentami ko鎍owymi nadzoru b璠 certyfikaty zgodno軼i i bezpiecze雟twa. Certyfikat zgodno軼i jest dokumentem potwierdzaj帷ym zgodno嗆 wykonania t這czni z dokumentacj techniczn, normami i przepisami obowi您uj帷ego prawa. Certyfikat bezpiecze雟twa potwierdza zdolno嗆 nadzorowanej t這czni do bezpiecznej eksploatacji przy zachowaniu zak豉danych parametr闚 pracy - z punktu widzenia przyj皻ych norm konstrukcyjnych, doboru materia堯w i jako軼i wykonania prac budowlano-monta穎wych oraz wynikami przeprowadzonych bada i test闚.

Ostatnie dwa lata oznaczaj wkroczenie PRS w nowy obszar dzia豉lno軼i w dziedzinie budownictwa l康owego - w 1997 roku Polski Rejestr Statk闚 sta si udzia這wcem konsorcjum budowy autostrad w Polsce, Gda雟k Transport Company S.A., kt鏎e otrzyma這 koncesj na budow i eksploatacj odcinka Gda雟k-Toru autostrady A-1. Nadz鏎 nad budow tego odcinka autostrady b璠zie prowadzi PRS. W ostatnim czasie PRS zako鎍zy nadz鏎 nad budow mostu granicznego w ci庵u autostrady A-12.

Certyfikacja

Koszty dzia豉lno軼i przedsi瑿iorstw stale rosn, w szczeg鏊no軼i koszty spe軟ienia wymaga prawnych i technicznych zwi您anych z bezpiecze雟twem i ochron 鈔odowiska. Wyzwanie dla przemys逝 stanowi zmniejszenie koszt闚 bez uszczerbku dla bezpiecze雟twa pracownik闚, wizerunku i warto軼i przedsi瑿iorstwa. Dlatego PRS rozszerzy zakres swoich us逝g o dzia豉lno嗆 certyfikacyjn, opracowa system certyfikacji dostawc闚 obejmuj帷y Ksi璕 Jako軼i i procedury operacyjne i od 1996 roku, po audycie akredytuj帷ym, jest jedn z dw鏂h uznanych polskich instytucji certyfikuj帷ych. Do ko鎍a kwietnia bie膨cego roku PRS oceni funkcjonowanie system闚 jako軼i w ponad 100 przedsi瑿iorstwach i wystawi im certyfikaty zgodno軼i z normami ISO 9000 oraz wymaganiami ochrony 鈔odowiska zawartych w normach ISO 14000.

Przy obecnej globalizacji gospodarki i 鈍iatowego rynku sprawdzona oraz udokumentowana jako嗆 w systemach zarz康zania, a tak瞠 procesach realizowanych w przedsi瑿iorstwach s kluczem do rozwoju przedsi瑿iorstw na ca造m 鈍iecie. Aby zaj望 znacz帷 pozycj na obecnym rynku nie wystarczy udokumentowa jako嗆, ale trzeba tak瞠 osi庵n望 taki poziom jako軼i, kt鏎y zapewni przewag nad konkurencj. Takie spojrzenie na istot zagadnienia inspiruje i motywuje dzia豉nia Polskiego Rejestru Statk闚.

.: Powr鏒 do dzia逝 NR 78, 3 CZERWCA 1999 R. :: Powr鏒 do spisu tekst闚 :.

Last Night of the Proms in Cracow

 

Festiwal Muzyki Polskiej w Moskwie

 

Logowanie

 
 


Problemy z logowaniem?

Jeszcze nie masz konta?
·Zarejestruj si!

Krakowskie Towarzystwo Przemys這we
ul. Basztowa 3/16, 31-134 Kraków

tel.: +48 508 098 800, e-mail: katepe@ktp.org.pl
NIP: 6760017386, REGON: 001351658, KRS: 0000046686

Konto: PKO BP S.A. nr 12 1020 2892 0000 5502 0117 1560

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0,052897 Seconds