Krakowskie Towarzystwo Przemys這we

KTP mecenasem kultury

 

Online

 
Obecnie jest 4 i 0 online.

Mo瞠sz zalogowa si lub zarejestrowa nowe konto.

Dlaczego zasada 80/20 jest tak wa積a?, Richard Koch
.: Data publikacji 17-Cze-2007 :: Ods這n: 3183 :: Recenzja :: Drukuj aktualn stron :: Drukuj wszystko:.

Zasada 80/20 jest tak cenna dlatego, 瞠 idzie na przek鏎 intuicji. Oczekujemy zwykle, 瞠 wszystkie przyczyny b璠 mia造 z grubsza tak sam wag. 疾 wszyscy klienci s r闚nie cenni. 疾 ka盥a cz御tka firmy, ka盥y produkt i ka盥y dolar przychod闚 ze sprzeda篡 s r闚nie dobre jak inne. 疾 wszyscy pracownicy w danej kategorii maj z grubsza t sam warto嗆. 疾 ka盥y nasz dzie, tydzie czy rok ma takie samo znaczenie. 疾 wszyscy nasi przyjaciele s dla nas mniej wi璚ej tak samo wa積i. 疾 wszystkie zapytania kierowane do firmy czy rozmowy telefoniczne nale篡 traktowa w taki sam spos鏏. 疾 jeden uniwersytet jest r闚nie dobry jak drugi. 疾 wszystkie problemy maj wielk liczb przyczyn, tote nie warto wyodr瑿nia kilku najwa積iejszych. 疾 wszystkie sprzyjaj帷e okoliczno軼i maj z grubsza tak sam warto嗆, powinni鄉y wi璚 traktowa je tak samo.

Zwykli鄉y zak豉da, 瞠 50 procent przyczyn czy nak豉d闚 b璠zie odpowiada za 50 procent wynik闚 czy efekt闚. Oczekiwanie, 瞠 przyczyny iskutki s na og馧 zr闚nowa穎ne, wydaje si naturalne, niemal demokratyczne. I oczywi軼ie, niekiedy faktycznie s zr闚nowa穎ne. Jednak pomimo to "z逝dzenie 50/50" jest jednym znajmniej dok豉dnych i najbardziej szkodliwych, a przy tym najg喚biej zakorzenionych w umy郵e schemat闚. Zasada 80/20 g這si, 瞠 je郵i mo積a zbada i przeanalizowa dwa zespo造 danych, odnosz帷e si do przyczyn i skutk闚, najprawdopodobniej oka瞠 si, i nie ma pomi璠zy nimi r闚nowagi. Nier闚nowaga ta mo瞠 wynosi 65/35, 70/30, 75/25, 80/20, 95/5 czy 99,9/0,1. Mog to by jeszcze inne liczby, a przy tym nie musz dodawa si do 100.(...)

Dlaczego powinni鄉y troszczy si o zasad 80/20? Bez wzgl璠u na to, czy zdajemy sobie z tego spraw, czy te nie, zasada ta stosuje si do naszego 篡cia, naszej spo貫czno軼i i miejsca pracy. Zrozumienie zasady 80/20 daje nam g喚boki wgl康 w to, co rzeczywi軼ie dzieje si w otaczaj帷ym nas 鈍iecie.

Nadrz璠nym przes豉niem tej ksi捫ki jest teza, 瞠 nasze codzienne 篡cie mo積a znakomicie poprawi, wykorzystuj帷 zasad 80/20. Ka盥y cz這wiek mo瞠 dzi瘯i temu sta si bardziej wydajny i szcz窷liwszy. Ka盥a poszukuj帷a zysk闚 firma mo瞠 by owiele bardziej rentowna. R闚nie ka盥a organizacja nie nastawiona na zysk mo瞠 osi庵a znacznie korzystniejsze wyniki. Ka盥y rz康 mo瞠 sprawi, 瞠 obywatele b璠 czerpali znacznie wi璚ej korzy軼i z jego istnienia. Ka盥y cz這wiek i ka盥a instytucja mniejszymi nak豉dami, kosztami i inwestycjami mo瞠 stworzy wi瘯sz warto嗆 i unikn望 strat mniejszym wysi趾iem.(...)

My郵eniem 80/20 nazywam zastosowanie zasady 80/20 do codziennego 篡cia, nieilo軼iowe wykorzystanie tej zasady. Podobnie jak w przypadku analizy 80/20, punktem wyj軼ia jest tu hipoteza, 瞠 nak豉dy i efekty mog nie pozostawa w r闚nowadze. Zamiast jednak gromadzi i analizowa dane na potwierdzenie tej hipotezy, pos逝gujemy si szacunkami. My郵enie 80/20 nakazuje nam, a przy pewnej praktyce umo磧iwia, wyszukiwanie kilku rzeczy naprawd wa積ych przy r闚noczesnym ignorowaniu ca貫j masy spraw nieistotnych. Uczy nas widzie las zamiast drzew.

My郵enie 80/20 jest zbyt cenne, by ogranicza si w nim do przyczyn, w kt鏎ych dane i ich analiza s doskona貫. Na ka盥 uncj wiedzy uzyskanej ilo軼iowo musi przypada wiele funt闚 wiedzy, do kt鏎ej dochodzi si przez intuicj i wra瞠nia. Dlatego w豉郾ie my郵enie 80/20, cho wspierane przez dane, nie mo瞠 by przez nie ograniczane.

Musimy stale zadawa sobie pytanie: kt鏎e 20 procent prowadzi do 80 procent? Nigdy nie wolno nam zak豉da, 瞠 z g鏎y znamy odpowied; po鈍i耩my nieco czasu na tw鏎czy namys. Gdzie znajduj si nieliczne wa積e przyczyny czy nak豉dy, wyr騜niaj帷e si na tle pospolitej wi瘯szo軼i? Jaka jest melodia sta貫go motywu, kt鏎y ginie w ha豉sie t豉?

My郵enie 80/20 wykorzystuje si tak jak wyniki analizy 80/20 - do zmiany zachowania, przede wszystkim do skupienia si na najwa積iejszych 20 procentach. O tym, 瞠 my郵enie 80/20 jest skuteczne, dowiemy si, stwierdzaj帷 wzrost efektywno軼i dzia豉nia. Powinno nam o­no umo磧iwi post瘼owanie, dzi瘯i kt鏎emu uzyskamy o wiele wi璚ej, daj帷 o wiele mniej.

Kiedy wykorzystujemy zasad 80/20, nie zak豉damy, 瞠 jej rezultaty s dobre lub z貫 albo 瞠 obserwowane przez nas pot篹ne si造 s z konieczno軼i dobre. Rozstrzygamy (z naszej perspektywy), czy s o­ne dobre i albo postanawiamy da mniejszo軼i tych pot篹nych si wi瘯sze pole do dzia豉nia we w豉軼iwym kierunku, albo te szukamy mo磧iwo軼i, by utrudni ich oddzia造wanie.

Zasada 80/20 stawia konwencjonalne my郵enie na g這wie

Wykorzystanie zasady 80/20 oznacza, 瞠 powinni鄉y:

 • stawia na piedestale wyj徠kow produktywno嗆, nie za zwi瘯sza przeci皻ne wysi趾i;
 • szuka dr鏬 na skr鏒y, zamiast przebiega ca陰 tras;
 • mo磧iwie najmniejszym wysi趾iem sprawowa kontrol nad w豉snym 篡ciem;
 • podchodzi do wszystkiego selektywnie, a nie ca這軼iowo;
 • zabiega o doskona這嗆 w nielicznych obszarach, zamiast o dobre wyniki w wielu;
 • w codziennym 篡ciu zleca innym jak najwi璚ej zada, a dzi瘯i temu wykorzystywa system podatkowy, zamiast by jego ofiar (w maksymalnym stopniu korzysta z us逝g ogrodnik闚, mechanik闚 samochodowych, dekorator闚 i innych specjalist闚, zamiast samodzielnie wykonywa te prace);
 • niezwykle starannie wybiera karier zawodow i pracodawc闚; raczej zatrudnia, ni zatrudnia si u innych;
 • robi wy陰cznie to, co robimy najlepiej i co sprawia nam najwi瘯sz rado嗆;
 • zagl康a pod powierzchni normalnego uk豉du 篡cia, odkrywaj帷 paradoksy i nieregularno軼i;
 • w odniesieniu do ka盥ej wa積ej sfery 篡cia ustala, kt鏎e 20 procent wysi趾闚 mo瞠 doprowadzi do 80 procent zysk闚;
 • uspokoi si, pracowa mniej i zamiast podejmowa pr鏏y wykorzystania ka盥ej pojawiaj帷ej si szansy - zmierza do niewielkiej liczby bardzo warto軼iowych cel闚, kt鏎e mo積a osi庵n望 przy zastosowaniu zasady 80/20;
 • w maksymalnym stopniu wykorzystywa te nieliczne "szcz窷liwe chwile" 篡cia, w kt鏎ych osi庵amy szczyty mo磧iwo軼i tw鏎czych, a uk豉d gwiazd gwarantuje nam sukces.(...)

Zasada 80/20 i rewolucja w dziedzinie wykorzystania czasu

Je郵i zastosujemy zasad 80/20 do zagadnie wykorzystania czasu, b璠ziemy mogli sformu這wa nast瘼uj帷e hipotezy:

 • Wi瘯szo嗆 znacz帷ych osi庵ni耩 jednostki - wi瘯szo嗆 warto軼i, kt鏎 jednostka wytwarza w dziedzinie zawodowej, intelektualnej, artystycznej, kulturalnej czy sportowej - przypada na mniejszo嗆 czasu. Zachodzi g喚boka nier闚nowaga pomi璠zy dzie貫m a czasem, jakiego wymaga這 jego stworzenie, przy czym czas mo瞠 si tu liczy w dniach, tygodniach, miesi帷ach, latach, a nawet obejmowa ca貫 篡cie.
 • Podobnie wi瘯szo嗆 szcz窷liwych okres闚 w 篡ciu jednostki mie軼i si w do嗆 w御kich granicach. Gdyby da這 si dok豉dnie mierzy szcz窷cie, wyra幡ie wi瘯sz jego cz窷 rejestrowaliby鄉y w stosunkowo kr鏒kich fragmentach rozwa瘸nych okres闚 - dni, tygodni, miesi璚y, lat czy ca貫go 篡cia.

Te dwie my郵i mo瞠my mniej precyzyjnie, lecz dosadniej uj望 w zwi瞛造ch terminach 80/20.

 • 80 procent osi庵ni耩 przypada na 20 procent czasu. 80 procent czasu daje tylko 20 procent osi庵anej warto軼i.
 • 80 procent szcz窷cia do鈍iadczamy w ci庵u 20 procent 篡cia; 80 procent czasu daje tylko 20 procent szcz窷cia.

Pami皻ajmy, 瞠 s to tylko hipotezy, kt鏎e nale篡 sprawdzi w 鈍ietle w豉snego do鈍iadczenia, a nie aksjomaty ani wyniki szeroko zakrojonych bada.

Tam, gdzie te hipotezy si sprawdzaj (jak to mia這 miejsce w wi瘯szo軼i przypadk闚, w kt鏎ych je testowa貫m), wyst瘼uj cztery do嗆 zaskakuj帷e implikacje.

 • Wi瘯szo嗆 rzeczy, kt鏎e robimy, ma ma陰 wartos.
 • Niekt鏎e drobne fragmenty naszego czasu s znacznie cenniejsze od reszty.
 • Je郵i mo瞠my co z tym zrobi, powinni鄉y dzia豉 radykalnie: nie ma sensu 豉tanina i minimalne zwi瘯szanie naszej efektywno軼i wykorzystania czasu.
 • Je郵i dobrze wykorzystamy cho熲y 20 procent naszego czasu, nie b璠ziemy mieli problem闚 z jego brakiem!(...)

Najwspanialsze w zasadzie 80/20 jest to, 瞠 nie musimy na nikogo czeka. Mo瞠my zacz望 stosowa j w 篡ciu osobistym i zawodowym. Mo瞠my wybra te niewielkie fragmenty naszego 篡cia - najwi瘯sze osi庵ni璚ia, szcz窷cie, s逝瘺 innym - i spowodowa, 瞠 zajm w nim znacznie wi璚ej miejsca. Mo瞠my pomno篡 okresy powodzenia i wyeliminowa wi瘯szo嗆 okres闚, gdy jeste鄉y w do趾u. Mo瞠my rozpozna mn鏀two bezsensownych i ma這 warto軼iowych dzia豉, by zacz望 zrzuca z siebie ten niepotrzebny balast. Mo瞠my wyodr瑿ni te elementy naszego charakteru, stylu pracy, stylu 篡cia, zwi您k闚 zinnymi lud幟i, kt鏎e - przy uwzgl璠nieniu czasu i energii - daj nam wielokrotnie wi璚ej ni codzienna har闚ka; a kiedy ju je wyodr瑿nimy, mo瞠my - cho wymaga to niema這 odwagi i determinacji - pomno篡 je. Mo瞠my sta si istot lepsz, bardziej u篡teczn i szcz窷liwsz. I mo瞠my pom鏂 innym, by zmienili si w podobny spos鏏.

.: Powr鏒 do dzia逝 NR 77, 6 MAJA 1999 R. :: Powr鏒 do spisu tekst闚 :.

Last Night of the Proms in Cracow

 

Festiwal Muzyki Polskiej w Moskwie

 

Logowanie

 
 


Problemy z logowaniem?

Jeszcze nie masz konta?
·Zarejestruj si!

Krakowskie Towarzystwo Przemys這we
ul. Basztowa 3/16, 31-134 Kraków

tel.: +48 508 098 800, e-mail: katepe@ktp.org.pl
NIP: 6760017386, REGON: 001351658, KRS: 0000046686

Konto: PKO BP S.A. nr 12 1020 2892 0000 5502 0117 1560

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0,021223 Seconds