Krakowskie Towarzystwo Przemys這we

KTP mecenasem kultury

 

Online

 
Obecnie jest 4 i 0 online.

Mo瞠sz zalogowa si lub zarejestrowa nowe konto.

Granice pa雟twa, granice wolno軼i, Antoni Podolski
.: Data publikacji 17-Cze-2007 :: Ods這n: 2660 :: Recenzja :: Drukuj aktualn stron :: Drukuj wszystko:.

W ameryka雟kiej tradycji politycznej brak - typowego m. in. dla naszych, tragicznych polskich do鈍iadcze, przeciwstawienia obywatel-pa雟two. Po prostu pa雟two jest pojmowane jako dobrowolny tw鏎 wolnych obywateli, st康 w rozwi您aniach ameryka雟kich mniej jest r闚nie typowej dla Europy tajemniczo軼i, zakaz闚, wi璚ej wiary w odpowiedzialno嗆 obywateli, wi璚ej jawno軼i, nawet je郵i prowadzi to - jak to jeste鄉y 鈍iadkami ostatnio - do "otwartego prania prezydenckich brud闚".

Tak瞠 je郵i chodzi o kwesti ochrony tajemnic, tak pa雟twowych jak i gospodarczych, Amerykanie poszli inn drog ni Europa. W USA nie ma na przyk豉d ustawy o tajemnicy pa雟twowej - jest za to pochodz帷a z 1966 roku Ustawa o Wolno軼i Informacji - Freedom of Information Act - w skr鏂ie FOIA. W jej efekcie obywatel ma prawo do informacji na temat funkcjonowania pa雟twa z wy陰czeniem 9 sfer zwi您anych generalnie z bezpiecze雟twem narodowym, tajemnic obrotu gospodarczego oraz prywatno軼i innych obywateli. Kwesti ochrony informacji zwi您anych z bezpiecze雟twem narodowym (najbardziej adekwatny moim zdaniem polski odpowiednik ameryka雟kiego poj璚ia national security) delegowano ustawowo do prerogatyw prezydenta, kt鏎y specjalnym dekretem okre郵a zakres i zasady ochrony tej瞠 tajemnicy. Wszystkie informacje nie obj皻e zakazem musz by udost瘼nione obywatelom. Szczeg鏊nie zwraca uwag zasada odpowiedzialno軼i urz璠nik闚 nie tylko za ujawnienie informacji obj皻ych tajemnic ale i za nieujawnienie pod pretekstem tajno軼i informacji w rzeczywisto軼i ni nie obj皻ych (jawnych). Do ochrony tajemnicy zobowi您ani s tylko jej posiadacze - tj. urz璠nicy, zasada ta nie obowi您uje jednak os鏏 postronnych, np. dziennikarzy.

Generalnie w rozwi您aniu ameryka雟kim przyj皻o zasad du瞠j samodzielno軼i, ale i odpowiedzialno軼i, poszczeg鏊nych segment闚 administracji w dziedzinie klasyfikacji informacji i ochrony tajemnicy. Jednak obok kwestii zasad ujawniania obywatelom informacji wytworzonych przez organy pa雟twowe powstaje problem ujawniania informacji jedynie zgromadzonych przez administracj. Skoro w regulacjach FOIA ustawodawca zastrzeg ochron wspomnianych 9 dziedzin przed dociekliwo軼i niepowo豉nych do tego podmiot闚, to mo積a uwa瘸, i agendy rz康owe musz sta na stra篡 przestrzegania tych przepis闚, a wi璚 tak瞠 na stra篡 danych przekazanych pa雟twowym agendom przez obywateli i podmioty gospodarcze. Dlatego ujawnieniu w ramach przepis闚 FOIA nie podlegaj tajemnice handlowe oraz uprzywilejowane lub poufne informacje gospodarcze i finansowe uzyskane od os鏏 fizycznych i prawnych. Szczeg鏊ne zagro瞠nie mo瞠 tak瞠 budzi kwestia ewentualnych rozbie積o軼i w ocenach stopnia poufno軼i danych gospodarczych przekazanych organom pa雟twa przez podmioty prywatne. B喚dne ujawnienie danych maj帷ych du瞠 znaczenie dla sytuacji rynkowej danej firmy mo瞠 narazi j na ogromne straty, rz康 za na wyp豉t wysokiego odszkodowania. Dlatego stosowne rozporz康zenie prezydenta USA z 1987 roku na這篡這 na agendy rz康owe obowi您ek wypracowania wewn皻rznych procedur powiadamiania dostarczycieli poufnych informacji gospodarczych o mo磧iwo軼i ich ujawnienia zgodnie z przepisami FOIA.

Skonkretyzowanie tych zagadnie w kierunku gwarantuj帷ym obywatelom i firmom bezpiecze雟two przekazywanych przez nie agendom rz康owym informacji by這 konieczne dla sprawnego funkcjonowania ameryka雟kiego systemu finansowego, podatkowego, szerzej ameryka雟kiej gospodarki. Obywatel, przedsi瑿iorca, musz mie pewno嗆, i maj帷e cz瘰to wymiern warto嗆 finansow dane jakie udost瘼niaj pa雟twu nie zostan - cho熲y w ramach najbardziej szczytnych zasad - ujawnione potencjalnej konkurencji. Funkcjonowanie FOIA - jednej z podstawowych ustaw gwarantuj帷ych wolno軼i obywatelskie w USA - nie mog這 bowiem stwarza zagro瞠nia dla innych wolno軼i - w tym wypadku gospodarczych.

Kolejnym zagro瞠niem zwi您anym z problematyk wolnego dost瘼u do informacji jest paradoksalnie rozw鎩 nowych technik przekazu danych. Obecnie jednak pojawi造 si nowe no郾iki informacji, kt鏎ych obecno嗆 stawia fundamentalne pytania zwi您ane z wolno軼i obywateli jak i granicami uprawnie organ闚 pa雟twowych w tym zakresie. Rozw鎩 informatyki, sieci komputerowych, zw豉szcza Internetu, z jednej strony niezwykle upowszechni mo磧iwo嗆 dost瘼u obywateli do informacji, z drugiej wystawi zar闚no ich samych, jak i organy pa雟twowe czy te organizacje gospodarcze na ryzyko nieuprawnionej ingerencji ze strony tak zagranicznych wywiad闚, jak i zorganizowanych grup przest瘼czych czy terroryst闚. Nowelizacja FOIA z 1996 roku wprowadzi豉 na agendy rz康owe obowi您ek automatycznego wprowadzania do otwartych serwer闚 wszelkich informacji dost瘼nych z mocy ustawy a wytworzonych po 1 listopada 1996. W przypadku braku fizycznego oddzielenia takich otwartych serwer闚 od reszty zasob闚 danej agendy lub braku odpowiednich zabezpiecze, mo瞠 to stanowi 鈍ietn drog nielegalnego dost瘼u nie tylko do tajemnic pa雟twowych, ale tak瞠 danych osobowych czy gospodarczych powierzonych pa雟twu.

Obustronne gwarancje zawarte w FOIA i uzupe軟iaj帷ych j aktach prawnych - tzn. wolno嗆 dost瘼u obywateli do informacji, jak i gwarancje ze strony pa雟twa, i nikt niepowo豉ny nie zdob璠zie wiedzy o obywatelach b璠帷ych w posiadaniu w豉dz, staj si bardzo problematyczne w dobie globalnych sieci informatycznych i rozwini皻ej przest瘼czo軼i komputerowej. Dotychczasowe zabezpieczenia bank闚 danych b璠帷ych tak w dyspozycji pa雟twa, jak i np. bank闚, towarzystw ubezpieczeniowych czy zwyk造ch firm, okazuj si niewystarczaj帷e wobec komputerowych hacker闚. Powstaje pytanie, jak daleko mo瞠 posun望 si ingerencja pa雟twa w informatyk, ingerencja motywowana konieczno軼i ochrony bezpiecze雟twa narodowego, czyli tak instytucji pa雟twowych, jak i praw obywateli, by informatyka, sieci komputerowe - wynalazek kt鏎y mia "odpa雟twowi" informacj nie sta si narz璠ziem totalnej inwigilacji i kontroli obywateli przez pa雟two lub by nie pos逝篡 przest瘼com lub wrogom zewn皻rznym pa雟twa.

.: Powr鏒 do dzia逝 NR 74, 28 STYCZNIA 1999 R. :: Powr鏒 do spisu tekst闚 :.

Last Night of the Proms in Cracow

 

Festiwal Muzyki Polskiej w Moskwie

 

Logowanie

 
 


Problemy z logowaniem?

Jeszcze nie masz konta?
·Zarejestruj si!

Krakowskie Towarzystwo Przemys這we
ul. Basztowa 3/16, 31-134 Kraków

tel.: +48 508 098 800, e-mail: katepe@ktp.org.pl
NIP: 6760017386, REGON: 001351658, KRS: 0000046686

Konto: PKO BP S.A. nr 12 1020 2892 0000 5502 0117 1560

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0,028921 Seconds