Krakowskie Towarzystwo Przemys這we

KTP mecenasem kultury

 

Online

 
Obecnie jest 2 i 0 online.

Mo瞠sz zalogowa si lub zarejestrowa nowe konto.

Europejska integracja - spojrzenie na wiek XX, cz窷 II, Edmund Goldberger
.: Data publikacji 17-Cze-2007 :: Ods這n: 2472 :: Recenzja :: Drukuj aktualn stron :: Drukuj wszystko:.

Przy ko鎍u pierwszego millenium ludzie chronili si w lasach w obawie przed "ko鎍em 鈍iata" (niekoniecznie historii). W tym stuleciu, przepowiadan kl瘰k mia by upadek zachodniej cywilizacji. Po pierwszej wojnie 鈍iatowej wielu zwolennik闚 zdoby豉 g這szona przez Spenglera wizja upadku Zachodu. Obecnie, gdy zbli瘸my si do ko鎍a drugiego millenium, z這wr騜bne przepowiednie wskazuj na krucho嗆 i by mo瞠 upadek naszego porz康ku spo貫cznego i dziedzictwa. Pozytywny, racjonalny i zarazem instynktowny sceptycyzm przekszta販i si w nieuzasadniony pesymizm. Dramaty tego wieku, tragedie, upadek starych i nowych imperi闚 sprawi造, 瞠 sta si o­n bardziej przyswajalny.

Jacques Maritain przypomina nam, 瞠 "w ka盥ej epoce 鈍iat wydawa si by stracony i w trakcie ka盥ej z nich zosta ocalony". Polityczny brud by przezwyci耩any przez ekonomiczny dobrobyt. Rozszerzaj帷 zakres wolno軼i rynk闚 ekonomiczna demokracja wymusza豉 demokracj polityczn.

Pos逝guj帷 si globalnymi, geopolitycznymi kategoriami, mo瞠my spodziewa si wzrostu znaczenia niezrestrukturyzowanych jeszcze politycznie, ale ju ekonomicznie restrukturyzuj帷ych si Chin oraz poszukuj帷ego dziedzin dla swojego wzlotu Islamu. Nad naszymi g這wami wisi ju trudny jeszcze do rozszyfrowania wzrost politycznego znaczenia Japonii, wynikaj帷y z jej ekonomicznej pot璕i.

Bardziej bezpo鈔ednio bywa kwestionowana kontynuacja militarnej pot璕i USA i ekonomicznych mo磧iwo軼i tego kraju do jej utrzymania. USA to najwi瘯sza gospodarka 鈍iata, bardziej produktywna ni rywalizuj帷e z ni gospodarki japo雟ka i niemiecka. Czy ni窺zy w por闚naniu z innymi krajami wzrost gospodarczy, wy窺za inflacja oraz wysokie prywatne i publiczne zad逝瞠nie s symptomami gasn帷ej pot璕i? Napisane ju nekrologi s przedwczesne. Radykalnie zmieniaj帷y si 鈍iat wywiera wp造w na to sk這nne do wygodnego 篡cia, najbogatsze pa雟twa 鈍iata. Ale niezale積ie od wielu istotnych problem闚, ta ogromna wsp鏊nota zawsze posiada豉 wielu nowatorskich, przedsi瑿iorczych ludzi, kt鏎zy w przesz這軼i stawiali czo豉 wszelkim trudno軼iom i pomy郵nie je rozwi您ywali.(...) Ale dyskutowanego obecnie ko鎍a 鈍iatowej pot璕i USA nie wida jeszcze na horyzoncie. "Nie pope軟iajmy b喚du niedoceniania Ameryki."

Przemiany, kt鏎e w obecnej dekadzie osi庵n窸y sw鎩 punkt szczytowy oddzia造wuj na ca造 鈍iat. Skutki upadku europejskich imperi闚 s r騜ne: w przypadku imperi闚 opartych na krajach zamorskich - brytyjskiego, francuskiego i holenderskiego zosta造 o­ne ju przetrawione (tzn. powsta豉 w wyniku tego sytuacja uleg豉 normalizacji - przyp. t逝m.). W przypadku imperi闚, kt鏎e powsta造 w wyniku aneksji s御iednich terytori闚, a wi璚 imperium Habsburg闚, car闚 i ich spadkobiercy - Zwi您ku Sowieckiego, a tak瞠 ottoma雟kiego, to jeszcze nie nast徙i這. Los tych ostatnich stanowi ostrze瞠nie dla narod闚, kt鏎e przekszta販aj si w imperium, nawet je瞠li ubiera si o­no w szaty federalnego pa雟twa.

Teraz, gdy zbli瘸my si do ko鎍a drugiego millenium, na nasz przysz這嗆 wp造w wywiera b璠:

 1. wsp馧zawodnictwo pomi璠zy neosocjalizmem i kapitalizmem;
 2. nacjonalizm;
 3. struktura Europy, w tym rola Niemiec w tej strukturze;
 4. integracja Wschodniej Europy;
 5. charakter zmian zachodz帷ych w dawnym Zwi您ku Sowieckim.

Neosocjalizm kontra neokapitalizm

Socjalizm w "starym stylu" upad, poniewa 幢e funkcjonowa, by nieefektywny, nie zezwala na gromadzenie bogactwa, opiera si na politycznym despotyzmie, kt鏎y wymaga stosowania przymusu w gospodarce. "Socjalizm w nowym stylu" jest w trakcie tworzenia; jest to bardziej 豉godna wersja korporacyjnego socjalizmu (przypominaj帷a stato corporativo Mussoliniego czy te narodowy, pa雟twowy socjalizm Hitlera) oraz inne hybrydowe konstrukcje socjalizmu. Przejawia si o­n w:

 1. dyry篡stycznym planowaniu, zwi瘯szaniu w豉dzy nieprzychylnej rynkowi biurokracji, wspieraniu interes闚 uprzywilejowanych producent闚, interwencyjnej polityce, przeregulowaniu oraz wszelkich innych utrudniaj帷ych funkcjonowanie rynku dzia豉niach;
 2. populistycznym egalitaryzmie, polegaj帷ym na arbitralnym podziale dochod闚, ich regulowaniu, popieraniu r闚no軼i efekt闚, kt鏎e utrudniaj mo磧iwo嗆 wybicia si i prowadz do przymusowej r闚no軼i;
 3. zapewnianiu powszechnej opieki spo貫cznej, kt鏎a nie pozwala da wi璚ej tym, kt鏎zy znale幢i si w biedzie i zamiast preferowa potrzebuj帷ych zapewnia opiek wszystkim tym, kt鏎zy tego si domagaj. Wyborcza konkurencja zaciera granice powszechnej opieki spo貫cznej. Niezale積ie od wy窺zych koszt闚: wydatk闚 publicznych, sk這nno軼i do wzrostu inflacji, tworzy o­na syndrom zale積o軼i: "gdy pa雟two zabezpiecza wszystkich, wszyscy staj si od niego zale積i".

Znies豉wiony laissez faire (nowy, ukuty w 1926 r. przez Keynesa termin) zosta zarzucony w roku 1930, co sta這 si powodem do depresji. Obecny neokapitalizm nie jest pe軟ym laissez faire, wystarczy jednak by zapewni dobrobyt. Zadaniem rz康u jest stwarzanie warunk闚 dla efektywnego funkcjonowania rynk闚, a nie przejmowanie ich funkcji. Roosevelt zdefiniowa odpowiedzialny kapitalizm jako "ameryka雟ki system nieskr瘼owanej przedsi瑿iorczo軼i i ekonomicznej demokracji". Prawdziwa demokracja nie mo瞠 obej嗆 si bez jakich form kapitalistycznej gospodarki.

Cz瘰to krytycy kapitalizmu oskar瘸j go o powodowanie depresji i zwi您anych z tym deprywacji. Wed逝g Schumpetera (cytuj帷ego Juglara) jedynym powodem depresji jest prosperity. Cykliczne wahania w g鏎 i w d馧 s nieuchronne w ka盥ej nie opartej na przymusie gospodarce (wyst瘼uj o­ne r闚nie w gospodarkach opartych na przymusie, cho inaczej si przejawiaj). Je瞠li wzrost i prosperity osi庵aj nadmierne rozmiary, niezb璠ne wahni璚ie z powrotem przybierze tak瞠 nadmierne rozmiary, w zwi您ku z czym dostosowuj帷a recesja przerodzi si w depresj. Po II wojnie 鈍iatowej recesje nie przeradza造 si w sztuczne depresje, poniewa nie dopuszczano do tego, by wzrost osi庵a nadmierne rozmiary.

Nie mo積a zaradzi obecnej ekonomicznej malaise zak豉daj帷, 瞠 kontynuowanie wzrostu gospodarczego jest stanem naturalnym, nieod陰cznym przywilejem, do kt鏎ego wszyscy maj prawo. Mo瞠 to spowodowa nie鈍iadome odej軼ie od dominuj帷ej obecnie akceptacji powszechnego dobrobytu. Nie istnieje 瘸dna nieko鎍z帷a si, jednoznaczna droga do wiecznych korzy軼i. Aktualna krytyczna niemal sytuacja i obecna recesja s wynikiem op騧nionych dostosowa. N.p. poniewa w okresie ostatnich 100 lat realna warto嗆 nieruchomo軼i ros豉 鈔ednio o 2% rocznie. Nadmierny wzrost cen wymaga korekty, w zwi您ku z czym ceny spadaj.

Obecne procesy dostosowawcze wynikaj w rosn帷ego prze鈍iadczenia, 瞠 鈍iat przechodzi wielk transformacj. Jej przyczynami s:

 • Dobrowolne odchodzenie od socjalizmu w jego sowieckim wydaniu oraz w by造ch europejskich krajach satelickich, kt鏎e doprowadzi這 do zaakceptowania gospodarki rynkowej w ca造m zacofanym lub s豉biej rozwini皻ym 鈍iecie - nadal biednym, poniewa wybra o­n socjalistyczn drog rozwoju. Skutki tego faktu s g喚bokie i nie do przecenienia. W nast瘼stwie tego zwrotu te ludne kraje stan si najpierw konkurentami (odprysk cudu, jaki dokona si w krajach Pacyfiku?), a p騧niej nowymi dodatkowymi rynkami. Obecnie mo瞠 uda si to, co usi這wano osi庵n望 w okresie kilku dziesi璚ioleci w ramach bilateralnej pomocy, a co nie mog這 si uda w nieefektywnych p馧socjalistycznych systemach kraj闚 rozwijaj帷ych si.
 • Uznany za bardziej po膨dany ni odchodz帷y w niebyt kolektywizm rynkowy kapitalizm umacnia si wsz璠zie, za szeroko zakrojona d逝gookresowa prywatyzacja stwarza bod嬈e do wzrostu efektywno軼i i innowacji. Umacnia si oparte na wiedzy ga喚zie us逝g.
 • Bardziej wyszukana technologia wymusza wy窺ze standardy edukacyjne, tam za gdzie s o­ne nieosi庵alne tworzy si rzesza nie nadaj帷ych si do zatrudnienia bezrobotnych. Po zlikwidowaniu przypisywanego kapitalizmowi proletariatu (kt鏎y by bardziej powszechny w socjalizmie), pojawi si nowy proletariat, z這穎ny z nie nadaj帷ych si do zatrudnienia bezrobotnych. Jedynie reorganizacja systemu kszta販enia, zw豉szcza w USA i w Wielkiej Brytanii, kt鏎a z uwagi na pozostaj帷e w tyle szkolnictwo podstawowe nie mo瞠 by tam szybko zrealizowana, mo瞠 zapobiec temu nowemu zagro瞠niu, lub przynajmniej z豉godzi jego skutki.
 • Prowadzone na masow skal badania przynosz w efekcie innowacje, nowe produkty, prowadz do obni瞠nia koszt闚 i zmniejszenia udzia逝 pracy w jednostce produktu. Kraje, kt鏎e posiadaj wi瘯sz zdolno嗆 do przyswajania sobie nowych, zmieniaj帷ych si umiej皻no軼i, znajd si w korzystniejszej sytuacji. Doskonalsze umiej皻no軼i i zdolno嗆 do ich zmiany mog doprowadzi do dalszego umi璠zynarodowienia przemys逝.
 • Jak si wydaje, wi瘯szo嗆 rz康闚, mi璠zynarodowe instytucje, biznes oraz opinia publiczna s zgodne co do tego, 瞠 inflacji nie wolno tolerowa, 瞠 jest to z這, kt鏎e niszczy ekonomiczn i spo貫czn tkank spo貫cze雟twa. Dotyczy to te sk這nnej do inflacji Wielkiej Brytanii, gdzie podczas wybor闚 partie prze軼iga造 si ze sob, by przekona wyborc闚, 瞠 ich polityka nie prowadzi do inflacji.

Inflacja jest nieproszonym go軼iem na bankiecie zorganizowanym, by promowa dobrobyt. Og逝pia o­na ludzi tak, 瞠 nie dostrzegaj wymagaj帷ej dostosowania nadwy磬i i zdradziecko wytwarza w nich z逝dne uczucie, 瞠 篡j w warunkach prosperity (niestety powierzchownej).

Poniewa obecnie rynki ukara造by ka盥e du瞠 pa雟two za spowodowanie inflacji, atakuj帷 jego walut i tym samym wymuszaj帷 dzia豉nia antyinflacyjne, powsta豉 nowa baza dla stabilizacji, na kt鏎ej mo積a bezpiecznie budowa dobr koniunktur. Inflacja jest produktem wewn皻rznym danego kraju i mog j przezwyci篹y jedynie podj皻e przeze dzia豉nia, a nie mi璠zynarodowe uk豉dy pomi璠zy ministrami finans闚 i ustalanie kurs闚 walutowych. Tym ostatnim musi przecie towarzyszy podj璚ie niezb璠nych dzia豉 dostosowawczych przez kraj, kt鏎y naruszy regu造.

Pr篹no嗆 obecnego neokapitalistycznego systemu umo磧iwi przezwyci篹enie destrukcji. Podj皻e dzia豉nia dostosowawcze zapobiegn dalszemu pogarszaniu si sytuacji. Popadni璚ie w pesymizm mog這by by uzasadnione, gdyby rynki nie podj窸y proces闚 dostosowawczych. Wzrost mo瞠 nadal kszta速owa si na niskim poziomie, a do zako鎍zenia proces闚 dostosowawczych. Niew豉軼iwie realizowane dostosowania mog op騧ni post瘼. Ale problemy naszych gospodarek nie s a tak trudne, by nie mo積a by這 im zaradzi. Nie ulega w徠pliwo軼i, 瞠 zn闚 dojdzie do o篡wienia gospodarczego i odwr鏂enia spadkowych trend闚.

Nacjonalizm

S這wo nacjonalizm cieszy si z陰 s豉w, jest o­no bowiem kojarzone z wybuja陰 agresywno軼i i d捫eniem do dominacji nad innymi narodami. Istnieje jednak r闚nie nacjonalizm, kt鏎y przejawia si w d捫eniu do zachowania to窺amo軼i i do samostanowienia, i kt鏎y odnosi si z szacunkiem do d捫e innych narod闚 do samostanowienia (w j瞛yku polskim u篡wa si w tym kontek軼ie s這wa "patriotyzm"). Jest to nacjonalizm, kt鏎y wzbudza wiar we w豉sne si造 i we w豉sne mo磧iwo軼i. Zmierza o­n do "afirmacji osobowo軼i narodu", jednoczy wysi趾i na rzecz doskonalenia tej osobowo軼i, cementuje poczucie wsp鏊noty. Wy豉niaj帷e si nacjonalizmy nie musz by postrzegane jako d捫enie do dominacji i agresji w stosunku do innych narod闚.

Procesy potwierdzania narodowej to窺amo軼i przybieraj na sile (dotyczy to r闚nie Zachodniej Europy) zar闚no w鈔鏚 starych narod闚, jak i tych, kt鏎e obecnie d捫 do samostanowienia i niezale積o軼i.(....).

Europa

Europa zajmuje centraln (rosn帷a obecnie) ekonomiczn i polityczn pozycj w 鈍iecie. Je瞠li nie zdo豉 o­na utrzyma swej na nowo odzyskanej pot璕i, to fakt ten wywrze g喚boki wp造w na ca造 鈍iat. Stworzy to zagro瞠nie dla gospodarczej koniunktury i wolnego rynku, utrudni rozwi您anie problem闚 kraj闚 post-sowieckich, kt鏎ych przysz這嗆 stanie si trudna do przewidzenia.

(...) WE nowa polityczna struktura, Stany Zjednoczone Europy, ma by zrealizowana w wyniku zmian ustrojowych i gospodarczych, polegaj帷ych g堯wnie wszystkie uczestnicz帷e w nim waluty z DM pod parasolem Bundesbanku, kt鏎y cieszy si opini zdecydowanego przeciwnika inflacji. Obecnie narzucony przez Europejski System Walutowy gorset ogranicza swobod manewru Zjednoczonego Kr鏊estwa (np. obni瘸nie st鏕 procentowych). W rzeczywisto軼i Bundesbank wywiera wi瘯szy wp造w na brytyjsk polityk walutow ni Ministerstwo Skarbu i Bank Anglii. Jednak瞠 realizacja stosownych polityk i decyzji znajduje si w r瘯u w豉dz Zjednoczonego Kr鏊estwa, w zwi您ku z czym urealnianie waluty jest nadal mo磧iwe.

Wraz z powstaniem Banku Centralnego i utworzeniem wsp鏊nej waluty pod w豉dz tego banku przejdzie polityka walutowa i zwi您ane z ni komplementare polityki, w tym polityka bud瞠towa. Przej璚ie przez Bank Centralny odpowiedzialno軼i za te sprawy b璠zie budzi niezadowolenie, zw豉szcza gdy z zagranicy zaczn nachodzi mniej lub bardziej uci捫liwe przepisy.

Na papierze, powi您anie walut w Europejsk Uni Walutow ma s逝篡 utrzymywaniu inflacji na niskim poziomie w uczestnicz帷ych w tym systemie pa雟twach, zw豉szcza w tych, w kt鏎ych brak politycznej woli nie pozwala by to uczyni i kt鏎e w zwi您ku z tym wol by je do tego zmuszono. Oznacza to, 瞠 DM b璠zie pe軟i rol kotwicy i 瞠 Bundesbank utrzyma sw mocn opini instytucji skutecznie zwalczaj帷ej inflacj. Czy jednak mo積a wiecznie polega na prawo軼i kogo innego, nawet gdy tym kim jest Bundesbank? Przed takim niebezpiecze雟twem nie mo積a si zabezpieczy. Przysz造 rz康 niemiecki mo瞠 prowadzi polityk proinflacyjn, Bundesbank mo瞠 utraci sw niezale積o嗆, niekt鏎zy gubernatorzy banku mog zmieni polityk, polityczne okoliczno軼i mog wymusi przej軼ie na inne pozycje.

Podobn, a nawet wi瘯sz niepewno嗆 mo瞠 budzi projekt utworzenia Centralnego Banku Europejskiego, jednak do tego czasu nie pojawi si 瘸dna alternatywa, 瘸den bowiem pojedynczy kraj nie dysponuje skutecznym lekarstwem. Wszyscy wisz na jednej linie.

Kontrola i utrzymywanie inflacji na niskim poziomie mog by traktowane jako ewangeliczna pewno嗆. Czy nie jest niebezpieczne przekazywanie ca貫j w豉dzy Bankowi Europejskiemu czy nawet Bundesbankowi w ramach Europejskiego Systemu Walutowego na nieograniczony okres?

Ukryte, skierowane przeciwko s御iadom animozje wyst瘼uj praktycznie we wszystkich krajach cz這nkowskich. B璠 si o­ne nasila w miar jak coraz wi璚ej centralnie podejmowanych decyzji b璠zie wywiera wp造w na ca這kszta速 i bie膨ce 篡cie mieszka鎍闚. Decyzje tolerowane, gdy podejmuje je w豉sny rz康, b璠 budzi sprzeciw, gdy zostan narzucone przez odleg造 ponadnarodowy rz康, wybrany przez nieznane polityczne formacje. Prawn legalno嗆 b璠zie mo積a stworzy, zabraknie jednak spo貫cznie uznanej legalno軼i.

Kolejnym b喚dnym s康em jest twierdzenie, 瞠 ekonomiczn i polityczn pot璕 Niemiec nale篡 "zablokowa" w ramach spoistego federalnego pa雟twa. Wr璚z przeciwnie, najsilniejszy zdob璠zie najwi璚ej w豉dzy i b璠zie w coraz wi瘯szym stopniu ulega pokusie by z niej korzysta. Wskazuje na to - jak to ju podkre郵a Kant - historyczne do鈍iadczenie. W rzeczy samej, znacznie wi瘯szym niebezpiecze雟twem mo瞠 okaza si zintegrowanie w ramach Stan闚 Zjednoczonych Europy kraj闚 Wsp鏊noty Europejskiej z Niemcami. Mo瞠 to by szkodliwe i w pewnym sensie nieprzyzwoite w stosunku do demokratycznych Niemiec, poniewa sytuacja taka b璠zie rodzi resentymenty i prowokowa naprawd wrogie reakcje.

Jednak瞠 Niemcy mog legalnie domaga si wiod帷ej ekonomicznej i politycznej pozycji. Niezale積e, niezablokowane Niemcy b璠 musia造 dokona wyboru pomi璠zy pow軼i庵liwym podej軼iem do swej rosn帷ej pot璕i, tak jak to demonstrowa Bismarck po ich pierwszym zjednoczeniu w 1871 roku, a nadmiernym demonstrowaniem tej pot璕i, tak jak to czyni Wilhelm II po roku 1890, co - jak wiadomo - doprowadzi這 do tego, 瞠 ich s御iedzi poczuli si zagro瞠ni i w konsekwencji do wojny.

Pok鎩 musi by zachowany, tak by dzi瘯i wsp馧pracy i koegzystencji mo積a by這 zapewni dobrobyt. B璠zie to zadaniem ekonomicznego Jednolitego Rynku, kt鏎y jest motorem wzrostu ekonomicznej pot璕i Niemiec, a tym samym stwarza najbardziej przekonywuj帷y pow鏚 do respektowania potrzeb wszystkich jego uczestnik闚. By這by jednak nierealistycznym i nierozs康nym oczekiwa, 瞠 Niemcy nie b璠 post瘼owa zgodnie z w豉snym interesem, podczas gdy pozostali cz這nkowie b璠 mieli prawo do niego si odwo造wa.(...).

Europa Wschodnia

Trudno przeceni znaczenie Wschodniej Europy (z jej blisko 20% udzia貫m w liczbie mieszka鎍闚 kontynentu) dla pokoju i dobrobytu ca貫j Europy. Obecnie, gdy stolica Niemiec jest przenoszona na wsch鏚, z Bonn do Berlina, Wschodnia Europa przesuwa si bli瞠j centrum Europy. Geopolityczny punkt ci篹ko軼i na linii Wsch鏚-Zach鏚 ulega zmianie.(...). Powody dla wsparcia tego regionu s takie same, jak te kt鏎ymi kierowano si po 1945 r., gdy zdecydowano przywr鏂i dobrobyt w Niemczech. Pozostawienie ton帷ych w闚czas Niemiec i obecnie Wschodniej Europy 鈍iadczy這by o rujnuj帷ej s豉bo軼i Europy. Powinni鄉y pom鏂 Europie Wschodniej po to, by pom鏂 samym sobie. Nie chodzi tu o symboliczn, retorycznie satysfakcjonuj帷 kropl闚k pomocy, ale o umo磧iwienie jej pe軟ego dost瘼u do rynk闚, przede wszystkim - rynku Wsp鏊noty Europejskiej; stymulowanie tworzenia si krajowych kapita堯w i zach璚anie zagranicznego kapita逝 do wi瘯szego zaanga穎wania si w gospodarki tego regionu; powa積y udzia w niezb璠nej prywatyzacji i w technicznej rekonstrukcji; popieranie rozwijaj帷ego si sektora prywatnego. Zach鏚 przeocza fakt, 瞠 poprawa poziomu 篡cia 65 mln cennych klient闚 oznacza powstanie nowych rynk闚.(...).


Tajemnica tego, co mog這by by polega na tym, 瞠 zawiera o­na w sobie wszystkie mo磧iwo軼i. Istniej przes豉nki dla osi庵ni璚ia ka盥ego mo磧iwego wyniku. Niebezpiecze雟twa naszych czas闚 mo積a z豉godzi i istniej wszelkie dane po temu by pozytywne s康y mog造 by wypowiadane cz窷ciej ni negatywne.

Usi這wanie stworzenia w Europie jednego narodu mo瞠 okaza si fataln w skutkach iluzj. Dzisiejsza Europa jest centrum pokojowych dostosowa, jej narody chc 篡 i prosperowa razem. Mo瞠 o­na sta si orkiestr z這穎n z wielu graj帷ych, z kt鏎ych ka盥y przyczyni si do zagrania dobrego koncertu. Wolno嗆 w Europie mo瞠 by zachowana dzi瘯i jednolitemu Rynkowi i politycznej wsp鏊nocie niezale積ych narodowych pa雟tw. Obecna i nast瘼ne dekady b璠 okresem wielkich zmian i wyj徠kowych mo磧iwo軼i.

.: Powr鏒 do dzia逝 NR 73, 31 GRUDNIA 1998 R. :: Powr鏒 do spisu tekst闚 :.

Last Night of the Proms in Cracow

 

Festiwal Muzyki Polskiej w Moskwie

 

Logowanie

 
 


Problemy z logowaniem?

Jeszcze nie masz konta?
·Zarejestruj si!

Krakowskie Towarzystwo Przemys這we
ul. Basztowa 3/16, 31-134 Kraków

tel.: +48 508 098 800, e-mail: katepe@ktp.org.pl
NIP: 6760017386, REGON: 001351658, KRS: 0000046686

Konto: PKO BP S.A. nr 12 1020 2892 0000 5502 0117 1560

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0,021601 Seconds