Krakowskie Towarzystwo Przemys這we

KTP mecenasem kultury

 

Online

 
Obecnie jest 2 i 0 online.

Mo瞠sz zalogowa si lub zarejestrowa nowe konto.

Najpilniejsze zadania, Leszek Balcerowicz
.: Data publikacji 17-Cze-2007 :: Ods這n: 2754 :: Recenzja :: Drukuj aktualn stron :: Drukuj wszystko:.

Jest Pan zwolennikiem ograniczenia fiskalizmu pa雟twa. Jak mo積a to przeprowadzi w okre郵onych realiach politycznych, z kt鏎ymi musi si Pan teraz bardziej liczy ni w czasach swojej pierwszej misji rz康owej?

Ja zawsze liczy貫m si z realiami - tylko nie na takiej zasadzie, 瞠bym uznawa ka盥 chwilow przeszkod za nieprzezwyci篹aln. Ale do rzeczy. Fiskalizm oznacza wysoki poziom podatk闚 w relacji do dochodu narodowego, co stanowi balast dla gospodarki. Jest to problem, na kt鏎y og鏊na odpowied jest prosta, co jednak nie znaczy, 瞠 zmniejszenie fiskalizmu jest proste. Trzeba obni瘸 tempo wzrostu wydatk闚 w stosunku do tempa wzrostu gospodarki, co oczywi軼ie oznacza, 瞠 trzeba realizowa reformy niezb璠ne dla przy酥ieszenia wzrostu. Chodzi tu o prywatyzacj, reform tzw. sfery bud瞠towej oraz rozwi您anie problemu d逝gu publicznego. Te dzia豉nia musz mie absolutny priorytet z punktu widzenia polityki gospodarczej.
Nale篡 szybko zmniejsza deficyt bud瞠towy, aby ograniczy tempo obs逝gi naros造ch d逝g闚: d逝g wewn皻rzny jest dzi wi瘯szym ci篹arem dla finans闚 pa雟twa ni d逝g zagraniczny.
Reforma ubezpiecze spo貫cznych jest nie mniej pilna, cho tutaj trzeba sobie zdawa spraw, 瞠 przez pewien czas b璠zie o­na oznacza豉 dodatkowe obci捫enia - trzeba dofinansowa przej軼ie do systemu kapitalizacji sk豉dek. Reforma s逝瘺y zdrowia 陰czy si z wielkim problemem tempa narastania koszt闚. Z ca陰 pewno軼i nie jest do zaakceptowania sytuacja, w kt鏎ej 40 proc. wydatk闚 na ochron zdrowia to s wydatki prywatne, tyle 瞠 trafiaj帷e do szarej strefy. W gruncie rzeczy nie ma nawet potrzeby zwi瘯szania wydatk闚 prywatnych na s逝瘺 zdrowia, bo s ju o­ne proporcjonalnie wy窺ze ni w Europie Zachodniej.
Po stronie wp造w闚 bud瞠tu mamy za sytuacj, w kt鏎ej istnieje jeszcze du穎 przedsi瑿iorstw pa雟twowych, kt鏎e nie p豉c podatk闚, tym samym de facto korzystaj帷 z dotacji. Trzeba temu po這篡 kres, czego w豉軼iwym 鈔odkiem jest prywatyzacja.
Znaczenie sfery finansowej dla zdrowia ca貫j gospodarki mo積a ilustrowa mn鏀twem przyk豉d闚. Ostatnio dostarczy造 ich m. in. problemy Czech i W璕ier. W ka盥ym przypadku przyczyny by造 nieco inne, ale rezultaty - podobne. Trzeba by這 w陰cza bardzo mocny hamulec makroekonomiczny, dokonywa ostrych ci耩 wydatk闚, co prowadzi這 do zahamowania wzrostu ekonomicznego. A z czego si bra豉 taka konieczno嗆? Ano z tego, 瞠 zwolniono tempo reform, zaniedbano dyscyplin w r騜nych obszarach. Na W璕rzech bud瞠t pa雟twa by poddany zbyt ma貫j dyscyplinie, co wi您a這 si m. in. z odsuwaniem reform sfery socjalnej. W Czechach g堯wn przyczyn by nie tyle deficyt bud瞠towy, ile dopuszczenie do szybkiego zad逝瞠nia si przedsi瑿iorstw za granic. W jednym i drugim przypadku skutkiem by kryzys walutowy, wymuszona dewaluacja i w efekcie skok inflacyjny, co przek豉da si na kryzys gospodarczy.
Naj鈍ie窺zy przyk豉d Korei Po逝dniowej pokazuje, jak niebezpieczne jest silne uzale積ianie si od kr鏒kookresowego (tzw. spekulacyjnego) kapita逝 zagranicznego. Nie znaczy to, 瞠 nale篡 stawia przeszkody inwestycjom zagranicznym, cho熲y nawet kr鏒kookresowym, lecz trzeba przy tym dba o tak zwane po angielsku fundamentals. S to zasadnicze wska幡iki gospodarcze, kt鏎e s bardzo uwa積ie obserwowane przez inwestor闚 - a do nich nale膨 wska幡iki polityki bud瞠towej.

Jak rol w zmniejszaniu fiskalizmu ma odegra decentralizacja pa雟twa i jego finans闚?

Ta decentralizacja wykracza poza sam racjonalizacj wydatk闚. Mo積a j r闚nie ujmowa w kategoriach pomocniczo軼i: dajemy w豉dzom samorz康owym wi瘯szy zakres kompetencji czy mo磧iwo軼i podejmowania decyzji, a wi璚 po prostu wi瘯sz wolno嗆, ale w 郵ad za tym idzie odpowiedzialno嗆. Odpowiedzialno嗆 jest wtedy, kiedy nie mo積a przerzuca na innych skutk闚 w豉snego marnotrawstwa. O鈔odki dyspozycji nale篡 wi璚 kszta速owa w taki spos鏏, 瞠by w interesie podmiotu decyduj帷ego o wydawaniu pieni璠zy le瘸這 oszcz璠ne gospodarowanie nimi. Wiadomo, 瞠 prywatny cz這wiek czy rodzina ma naturaln sk這nno嗆 do racjonalnego gospodarowania 鈔odkami. Podobnie zachowuje si prywatne przedsi瑿iorstwo w systemie, w kt鏎ym jego zobowi您ania s twardo i skutecznie egzekwowane przez dostawc闚 i przez pa雟two. Zawsze natomiast s problemy z instytucjami publicznymi. Dotyczy to rz康闚, kt鏎e - jak to sami bole郾ie do dzi odczuwamy - zad逝瘸造 si za granic, po czym roztrwoni造 uzyskane 鈔odki. Podobne zagro瞠nie wyst瘼uje w przypadku samorz康闚 lokalnych: s kraje, w kt鏎ych przyczyni造 si o­ne do chaosu finansowego. Przyznaj帷 im prawo dysponowania 鈔odkami, trzeba pami皻a o wprowadzeniu mechanizm闚 uniemo磧iwiaj帷ych im np. nieodpowiedzialne zad逝瘸nie si, a potem przerzucanie ci篹aru z造ch d逝g闚 na bud瞠t pa雟twa.
Problemy te ujawniaj si np. przy reformie s逝瘺y zdrowia. Jak ukszta速owa p豉tnika, kt鏎y b璠zie wydawa publiczne pieni康ze - czy maj to by kasy chorych, czy samorz康? Wida, 瞠 waga tych problem闚 jest tym mniejsza, im wi瘯szy jest w udzia 鈔odk闚 prywatnych w finansowaniu opieki zdrowotnej. Sam pacjent czy jego rodzina z natury rzeczy s najlepszymi stra積ikami jego interes闚. Odr瑿n kwesti, wymagaj帷 starannego przemy郵enia, jest to, w jaki spos鏏 - ju przez 鈔odki publiczne - pomaga tym, kt鏎zy nie s w stanie sprosta pewnym wydatkom.

Nasz system podatkowy bywa krytykowany na r騜nych podstawach. Twierdzi si m. in., 瞠 progresja podatkowa daje znikomy efekt fiskalny, jest w praktyce nieistotna dla finans闚 pa雟twa, a przez podatnik闚 p豉c帷ych wy窺ze stawki jest ju odczuwana bardzo silnie. Czy uwa瘸 Pan, 瞠 jest konieczne utrzymywanie tej progresji, czy wzgl璠y "sprawiedliwo軼i spo貫cznej" przemawiaj za ni wystarczaj帷o?

W sprawie rozpi皻o軼i dochod闚 s dwie filozofie czy dwa punkty widzenia. Jednych interesuje to, 瞠by w ka盥ym danym okresie ogranicza nadmierne rozpi皻o軼i; drugich to, 瞠by doch鏚 najbiedniejszych m鏬 rosn望 jak najszybciej. Do mnie przemawia ta druga koncepcja, koncepcja sprawiedliwo軼i sformu這wana przez Johna Rawlsa. Dopuszcza o­na zwi瘯szanie rozpi皻o軼i dochod闚 do takiego punktu, kt鏎y optymalnie sprzyja usuwaniu biedy, czyli zwi瘯szaniu dochod闚 najubo窺zych. Taki w豉郾ie dynamiczny, a nie statyczny punkt widzenia uwa瘸m za w豉軼iwy.
W obszarze finans闚 publicznych z filozofii tej mo瞠 wynika postulat zmniejszania progresji podatkowej - ale to wymaga przej軼ia do przestrzeni politycznej, wymaga te d逝gotrwa貫j perswazji, nie tylko ze strony polityk闚.
Trzeba wykazywa, 瞠 zmniejszanie progresji b璠zie korzystne dla rozwoju gospodarczego, na kt鏎ym najwi璚ej zyskuj ludzie biedni. Ale w jakiej perspektywie mo瞠 nast徙i taka zmiana 鈍iadomo軼i, 瞠 zniesienie progresji stanie si mo磧iwe - tego nie wiem.
T sam dynamiczn filozofi, o kt鏎ej m闚i貫m, trzeba upowszechnia r闚nie w innych dziedzinach. Jak ju wspomnia貫m, rzecznicy r騜nych sektor闚 sfery bud瞠towej cz瘰to staraj si maksymalnie zwi瘯szy ich udzia w bud瞠cie. Tymczasem to, co naprawd si liczy, to dynamiczny wzrost mo磧iwo軼i finansowania bud瞠towego, kt鏎e jest uwarunkowane rozwojem gospodarczym.

A zatem odczuwa Pan czasami pewn rozbie積o嗆 mi璠zy racjonalno軼i ekonomiczn a warunkami i mo磧iwo軼iami politycznymi?

Oczywi軼ie, inaczej zadania nie by造by trudne. Ale podkre郵am, 瞠 absolutnie nie uwa瘸m, by dla tempa rozwoju Polski by這 kluczowe to, czy w naszym systemie podatkowym b璠ziemy mieli trzy stawki czy tylko jedn. Mo積a si bardzo szybko rozwija i przy trzech stawkach. Nie jest to wi璚 rzecz, o kt鏎 bym kruszy kopie. Natomiast absolutnie kluczowa jest reforma finans闚 publicznych, zmniejszanie deficytu, obni瘸nie og鏊nego ci篹aru podatk闚, prywatyzacja. To s sprawy najwa積iejsze.

Systemowi podatkowemu zarzuca si r闚nie, 瞠 demotywuj帷o wp造wa na gotowo嗆 do pracy...

G堯wna wada progresji podatkowej rzeczywi軼ie polega na tym, 瞠 zniech璚a do tego, by wi璚ej pracowa. Zar闚no Unia Wolno軼i, jak i ja osobi軼ie jeste鄉y za tym, 瞠by t progresj zmniejsza. Ale w systemie podatkowym s te potrzebne pewne zmiany strategiczne: stopniowe obni瘸nie og鏊nego ci篹aru opodatkowania oraz ograniczanie w ca趾owitych dochodach pa雟twa udzia逝 podatk闚 bezpo鈔ednich, kompensowanych podatkami po鈔ednimi. Wtedy problem progresji si zmniejsza. Dla rozwoju gospodarczego, dla bod嬈闚 do pracy podatki po鈔ednie s mniej szkodliwe ni bezpo鈔ednie. Trzeba si przesuwa w ich kierunku.

Skoro mowa o podatkach, prosz nam wyja郾i, jaka jest obecna opinia ekonomist闚 o krzywej Laffera. Czy rzeczywi軼ie generalna obni磬a st鏕 podatkowych mo瞠 zwi瘯szy przychody bud瞠tu?

Na swoich kra鎍ach krzywa Laffera jest w spos鏏 ewidentny prawdziwa: zar闚no zerowa, jak i stuprocentowa stopa podatkowa powoduje, 瞠 przychod闚 z podatk闚 nie ma. Problem le篡 w empirycznym okre郵eniu, w jakim punkcie tej krzywej si znajdujemy. W tej sytuacji wszelkie decyzje s obarczone ryzykiem. Uwa瘸豚ym jednak za nadmierne ryzykowne dokonywanie og鏊nych ci耩 w stopach podatkowych, je郵i nie towarzyszy這by im zmniejszanie wydatk闚. Podatki trzeba obni瘸, to oczywiste, ale musi temu towarzyszy racjonalizacja wydatk闚. Z d逝gofalow polityk og鏊nego obni瘸nia podatk闚 zbie積e s szczeg馧owe, oparte na precyzyjnych analizach korekty poszczeg鏊nych stawek podatkowych.

M闚i Pan o zamiarze doko鎍zenia prywatyzacji do ko鎍a tego stulecia. Jakie przedsi瑿iorstwa czy bran瞠 mog - a by mo瞠 powinny - pozosta pa雟twowe po up造wie tego terminu?

W domenie pa雟twa powinno pozosta to, co jako w豉sno嗆 prywatna dzia豉這by gorzej. A na pytanie, czy s takie dziedziny gospodarki, kt鏎e w ramach w豉sno軼i pa雟twowej mog dzia豉 lepiej, odpowied jest negatywna. Nie ma 瘸dnego dowodu ani teoretycznego, ani empirycznego, by mia這 by inaczej.
M闚i si niekiedy, 瞠 w豉sno軼i pa雟twa powinny pozosta przedsi瑿iorstwa w bran瘸ch strategicznych. Ale we幟y przyk豉d bran篡 najbardziej chyba strategicznej - przemys逝 zbrojeniowego. Przecie w Stanach Zjednoczonych nie jest o­n pa雟twowy, a w Zwi您ku Radzieckim by! To te jest pouczaj帷e.
Tak wi璚 domen pa雟twa nale篡 zaw瞛i do jego struktur. Czego nie nale篡 prywatyzowa? Ministerstw, s康闚, izb skarbowych, armii itd. - to oczywiste.

A monopole naturalne? Czy to poj璚ie jest ju zdyskwalifikowane na gruncie nauk ekonomicznych?

Zakres monopolu naturalnego si zaw篹a, cz窷ciowo pod wp造wem post瘼u techniki i post瘼 praktycznej my郵i ekonomicznej. Do niedawna na przyk豉d przyjmowano za pewnik, 瞠 kolej jest monopolem naturalnym, a dzi ju si tak nie uwa瘸. Wiemy, 瞠 mo積a oddzieli zarz康zanie torami od samych przewoz闚 i przyj望 regulacj, 瞠 operator tor闚 b璠zie zobowi您any dopuszcza konkurencj pomi璠zy przewo幡ikami. To samo dotyczy gazownictwa, energetyki i wszystkich dziedzin "sieciowych" - i w kierunku takich w豉郾ie rozwi您a idziemy.

Zapowiada Pan zwi瘯szanie zakresu wolno軼i gospodarczych, usuwanie r騜nych biurokratycznych przeszk鏚, utrudniaj帷ych rozw鎩 przedsi瑿iorczo軼i. Jak wiadomo, poprzedni rz康 pozostawi mn鏀two koncesji, nierzadko wprowadzanych w skandalicznych okoliczno軼iach - w po酥iechu i w ostatniej chwili. Czy mo瞠 Pan wymieni jakie koncesje, kt鏎e Pana zdaniem maj uzasadnienie ekonomiczne?

Przede wszystkim - i w豉軼iwie wy陰cznie - te dziedziny dzia豉lno軼i, kt鏎e musz by u nas koncesjonowane ze wzgl璠u na zobowi您ania mi璠zynarodowe: np. eksport broni. To jest oczywiste. Ale poza tym w御kim kr璕iem wprowadzenie czy utrzymanie ka盥ej koncesji wymaga bardzo przekonuj帷ego uzasadnienia. Nasz rz康 przesun掖 w czasie o rok wej軼ie w 篡cie przyj皻ych przez poprzedni koalicj ustaw koncesyjnych - w豉郾ie po to, by mo積a je by這 przeanalizowa i zmieni. Jest to bardzo wa積y element procesu deregulacji czy odbiurokratyzowania gospodarki.
Trzeba uwa積ie przyjrze si tym koncesjom, kt鏎e s w gestii organ闚 samorz康owych. Samorz康 lokalny - przy wszystkich jego walorach - r闚nie jest w豉dz publiczn, a socjalizm samorz康owy nie by豚y lepszy od socjalizmu og鏊nokrajowego. Potrzebne s wi璚 mechanizmy kontrolne.
Uwa瘸m, 瞠 dla odbiurokratyzowania gospodarki bardzo wa積e jest wykorzystanie do鈍iadcze praktyk闚 - przedstawiciele kr璕闚 gospodarczych, kt鏎zy najlepiej wiedz, co najbardziej ogranicza swobod przedsi瑿iorczo軼i w Polsce. Na podstawie ich opinii rz康 b璠zie m鏬 eliminowa takie szkodliwe przepisy, w razie potrzeby - w przypadku zapis闚 ustawowych - w陰czaj帷 w to Sejm.

Przejd幟y do problemu sfery bud瞠towej, zaczynaj帷 od reformy ubezpiecze. Czy s造nna reforma chilijska jest dla nas wzorem do na郵adowania? Jaka jest o niej aktualna opinia?

Musz na wst瘼ie zauwa篡, 瞠 reformowanie pa雟twa socjalnego jest trudniejsze ni reformowanie gospodarki. Pani Thatcher, kt鏎a sw polityk umo磧iwi豉 brytyjskiej gospodarce odzyska konkurencyjno嗆 na rynkach 鈍iatowych, z豉ma豉 - o czym wszyscy wiemy - wszechw豉dz lewicowych zwi您k闚 zawodowych, ale nie odwa篡豉 si frontalnie zaatakowa pa雟twa socjalnego. Nie atakowa豉 np. brytyjskiego systemu utrzymywanej z podatk闚 s逝瘺y zdrowia; uda這 si jej tylko troch powstrzyma wzrost wydatk闚 socjalnych. Tak wi璚 zadanie, kt鏎e przed nami stoi, jest na pewno bardzo trudne, ale musimy si z nim upora, je郵i chcemy mie szanse na trwa造, szybki wzrost. Zgubne skutki rozd皻ej i nieefektywnej sfery socjalnej odczuwaj przecie tak瞠 znacznie od nas bogatsze kraje Zachodu.
W sprawie modelu chilijskiego mog powiedzie, 瞠 uchodzi za dobry, cho mno膨 si te znaki zapytania. Dyskutuje si na przyk豉d, w jakiej mierze wysoka stopa zwrotu inwestycji chilijskich funduszy emerytalnych wynika豉 z czynnik闚 przej軼iowych, a w jakiej mierze jest trwa豉. Pewne w徠pliwo軼i budz te wysokie koszty transakcyjne systemu dopuszczaj帷ego praktycznie nieograniczon konkurencj pomi璠zy funduszami. Trzeba pami皻a, 瞠 konkurencja te kosztuje - wymaga np. silnej promocji, cz瘰tego zawierania um闚 itd. Nie uwa瘸j帷 si za znawc tego zagadnienia mog powiedzie, 瞠 cho nie ma jeszcze ostatecznego werdyktu na temat konkretnego rozwi您ania przyj皻ego w Chile, to og鏊ny kierunek reformy na pewno by w豉軼iwy: w ubezpieczeniach emerytalnych trzeba odchodzi od aktualnego systemu repartycyjnego, opartego na mi璠zypokoleniowych rozliczeniach, do systemu opieraj帷ego si wi瘯szej mierze na kapitalizacji sk豉dek.
Doda豚ym do tego, 瞠 temat powa積ej debaty w nowoczesnej ekonomii jest wp造w takiego systemu emerytalnego na stop oszcz璠no軼i, a za jej po鈔ednictwem - na tempo rozwoju gospodarki. Pogl康y s rozbie積e, cho przewa瘸 zdanie, 瞠 z punktu widzenia stopy oszcz璠no軼i lepiej jest mie system oparty na kapitalizacji sk豉dek ni taki, system w kt鏎ym wszyscy zatrudnieni p豉c dodatkowy podatek (sk豉dk emerytaln), a korzystaj z niego aktualni emeryci.

Wa積ym elementem pa雟twa socjalnego jest system zasi趾闚 dla bezrobotnych. Wiele - nawet najbardziej potoczne obserwacje - wskazuje, 瞠 nasz system zniech璚a do pracy.

My郵, 瞠 zjawisko to jest mniej dotkliwe ni w wi瘯szo軼i kraj闚 zachodnich - w Szwecji, Francji czy nawet w Niemczech. Ale to nie oznacza, 瞠 nie nale篡 si mu uwa積ie przyjrze. Reforma zasi趾闚 jest przy tym 豉twiejsza politycznie ni np. reforma systemu emerytalnego. W r騜nych kr璕ach politycznych dostrzegam przekonanie, 瞠 nie mo積a dawa ludziom pieni璠zy za nic, 瞠 powinno si to wi您a z prac. To nastawienie trzeba wykorzysta. /p>

A reforma s逝瘺y zdrowia? Wydaje si, 瞠 ka盥y, kto do niej przyst瘼uje, znajduje si w sytuacji patowej, dlatego 瞠 z jednej strony ewidentnie nie do przyj璚ia s niskie oficjalne wynagrodzenia w tej sferze, kt鏎e wymaga造by natychmiastowej rewaloryzacji, a z drugiej strony r闚nie oczywista wiedza potoczna m闚i, 瞠 te wynagrodzenia stanowi tylko cz窷 rzeczywistych dochod闚.

Tu s ogromne rozpi皻o軼i. Zdolno嗆 uzupe軟iania oficjalnego dochodu jest niezmiernie zr騜nicowana. W Polsce nie ma, jak s康z, problemu zbyt ma造ch globalnych wydatk闚 na s逝瘺 zdrowia: Polacy przeznaczaj na ochron zdrowia wi瘯sz cz窷 swych dochod闚 ni np. Grecy, Turcy czy Portugalczycy. Jak w wielu innych wypadkach, wcale nie jest najwa積iejsze zwi瘯szanie wydatk闚 bud瞠towych na ochron zdrowia.
Wa積ym zagadnieniem jest reforma sfery poda篡: nie ma powodu, by w s逝瘺ie zdrowia utrzymywa monopol publiczny, a wi璚 trzeba wypracowa w豉軼iw formu喚 prywatyzacji. W sferze finansowania, kt鏎 trzeba wyra幡ie odr騜nia od sfery poda篡, g堯wny problem polega na "wybieleniu" obecnie istniej帷ej szarej strefy. Nale篡 racjonalizowa i ujawnia og鏊ne przep造wy pieni璠zy wydatkowanych na ochron zdrowia. Znale潭 sposoby na przeciwstawianie si tendencji do zwi瘯szania wydatk闚. Teren us逝g zdrowotnych jest szczeg鏊nie trudny, gdy chodzi o dobro bardzo wysoko cenione, zachodzi wielka asymetria dost瘼u do informacji mi璠zy dostawc us逝gi a odbiorc (lekarzem a pacjentem), a na dodatek wci捫 pojawiaj si nowsze technologie, zwi瘯szaj帷e - niekiedy nieznacznie - szanse leczenia pewnych chor鏏, lecz bardzo kosztowne. S to problemy niezwykle ciekawe nawet z naukowego punktu widzenia - nic dziwnego, 瞠 za prace nad finansowaniem ochrony zdrowia przyznawano ekonomiczne nagrody Nobla.
Tak wi璚 reformatorzy sfery ochrony zdrowia rzeczywi軼ie znajduj si w sytuacji bardzo trudnej. Dzia豉j pod pistoletem strajkowym, a na pewno nie mo積a zaakceptowa eskalacji 膨da niemo磧iwych do spe軟ienia. A pewne kluczowe szczeg馧y reform musz dopiero by wypracowane - nawet je郵i inne s oczywiste. Jak na przyk豉d posta instytucjonaln ma przyj望 wk豉d ze 鈔odk闚 publicznych? Pomys堯w jest wiele, ale te i du穎 mitologii. Kasy chorych. W gruncie rzeczy oznacza to dalsze podatkowe finansowanie s逝瘺y zdrowia, tyle tylko, 瞠 mia造 by w tym celu wyodr瑿nione nowe instytucje. Has貫m "kasy chorych" pos逝guj si cz瘰to ludzie wyznaj帷y gospodarcz mitologi: jak o­ne powstan, to wszystko si poprawi. Takich mit闚 jest zreszt wi璚ej: samorz康 gospodarczy, skarb pa雟twa...

Innym wa積ym obszarem sfery bud瞠towej jest o鈍iata. Czy w ci庵u tej kadencji Sejmu zostan wprowadzone bony o鈍iatowe, o kt鏎ych Unia m闚i od dawna?

Og鏊na idea jest oczywista i zdrowa: niech pieni康z publiczny idzie za tym, kto korzysta z finansowanych za jego pomoc 鈍iadcze. Jest to najlepszy spos鏏 kontroli ich jako軼i, gdy umo磧iwia konkurencj pomi璠zy dostawcami i daje klientowi mo磧iwo嗆 wyboru. Na poziomie konkretu pojawiaj si jednak pytania. Czy w ma貫j miejscowo軼i, w kt鏎ej dzia豉nie dw鏂h szk馧 podstawowych nie ma 瘸dnego uzasadnienia ekonomicznego, bon o鈍iatowy b璠zie umo磧iwia realny wyb鏎? Du穎 豉twiej mo積a sobie wyobrazi konkretne funkcjonowanie takiego systemu w szkolnictwie wy窺zym: podj璚ie studi闚 i tak z regu造 wi捫e si z wyjazdem z dotychczasowego miejsca zamieszkania, tote "techniczny" aspekt dokonywania wyboru nie odgrywa specjalnej roli. Tak wi璚 koncepcj bonu o鈍iatowego trzeba prze這篡 na konkrety, kt鏎e wymagaj dopracowania.
Z pewno軼i jednak nale篡 odej嗆 od tradycyjnego pogl康u, zgodnie z kt鏎ym szkolnictwo jest wy陰cznie spraw publiczn, nie tylko w sferze finansowania, ale i w sferze poda篡. Tam, gdzie chodzi o samo 鈍iadczenie us逝g edukacyjnych, nie powinno by rzecz najwa積iejsz to, czy 鈍iadczy je podmiot publiczny czy niepubliczny. Wystarczy, 瞠 us逝ga musi odpowiada pewnym og鏊nym kryteriom. Wynika st康 postulat zmniejszania i usuwanie dyskryminacji pomi璠zy szko豉mi, publicznego finansowania zar闚no szk馧 publicznych, jak i niepublicznych. Mamy tu do czynienia z t sam sytuacj, co w dziedzinie s逝瘺y zdrowia czyli us逝g zdrowotnych. Charakter instytucjonalny czy typ w豉sno軼i dostawcy nie powinien si liczy. Tak jak nie liczy si w dziedzinie np. produkcji but闚. Dlaczego mia這by by inaczej w dziedzinie us逝g edukacyjnych czy zdrowotnych? Niech si liczy oferta.

Dzi瘯ujemy za rozmow.

Rozmawiali: Grzegorz ㄆczkiewicz i Janusz A. Majcherek

.: Powr鏒 do dzia逝 NR 67, 29 MARCA 1998 R. :: Powr鏒 do spisu tekst闚 :.

Last Night of the Proms in Cracow

 

Festiwal Muzyki Polskiej w Moskwie

 

Logowanie

 
 


Problemy z logowaniem?

Jeszcze nie masz konta?
·Zarejestruj si!

Krakowskie Towarzystwo Przemys這we
ul. Basztowa 3/16, 31-134 Kraków

tel.: +48 508 098 800, e-mail: katepe@ktp.org.pl
NIP: 6760017386, REGON: 001351658, KRS: 0000046686

Konto: PKO BP S.A. nr 12 1020 2892 0000 5502 0117 1560

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0,030709 Seconds