Zarząd KTP


Zarząd KTP:

Tadeusz Syryjczyk - prezes, Marian Kania - wiceprezes, Mariusz Szymański - wiceprezes, sekretarz, Paweł Janisiewicz – skarbnik.

 

Komisja Rewizyjna KTP:

Andrzej Gębik – przewodniczący, Zbigniew Biernat – wiceprzewodniczący, Krzysztof Bednarski – sekretarz. 2019 ©  Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe
http://www.ktp.org.pl/