Dr Mirosław Dzielski
 

Mirosław Dzielski (ur. 14 listopada 1941 r. w Bochni, zm. 15 października 1989 r. w Bethesda, Maryland, USA), absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Fizyki (1966 r.), w 1975 r. obronił doktorat. Od 1966 r. zatrudniony w Zakładzie Filozofii Nauk Przyrodniczych w Instytucie. Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 70-tych publicysta pisma „Student”; uczestnik spotkań dyskusyjnych w mieszkaniu prof. Zygmunta Chylińskiego; w 1973 r.  autor Listu do przewodniczącego Rady Państwa Henryka Jabłońskiego z prośbą o skorzystanie z prawa łaski wobec Jerzego Kowalczyka; od 1979 r. publicysta pod ps. Adolf Romański w niezależnym piśmie „Merkuryusz Krakowski i Światowy”.

Od końca 1980 r. doradca Komisji Robotniczej Hutników w Hucie im. Lenina, współautor (ze Stefanem Jurczakiem, Marianem Kanią, Zdzisławem Wagnerem) programu KRH w dziedzinie społeczno-ekonomicznej (opublikowanego jako aneks do „Tez programowych” NSZZ „Solidarność” Małopolska); w 1981 r. pracownik Sekcji Informacji Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność ” Małopolska, redaktor „Gońca Małopolskiego”, od lipca 1981 r.  rzecznik prasowy Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”; w czerwcu 1981 r. inicjator, współzałożyciel Klubu Inicjatyw Gospodarczych na UJ.

Po 13 grudnia 1981 r.  kilka tygodni w ukryciu, od marca 1982 r.  współpracownik podziemnego pisma „13 grudnia” (od 1984 r. „13”), czołowy publicysta, następnie redaktor naczelny; od 1983 r. autor odczytów w kościołach całego kraju; członek Rady Programowej Chrześcijańskich Uniwersytetów Robotniczych w Krakowie; od 1984 r. członek Klubu Myśli Politycznej Dziekania, od września 1988 r.  wiceprezes. W czerwcu 1986 r.  powołany do Prymasowskiej Rady Społecznej; pomysłodawca, współzałożyciel i prezes Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego zarejestrowanego 3 września 1987 r.  (jako jedna z pierwszych zalegalizowanych inicjatyw środowisk opozycyjnych); w 1988 r.  współtwórca (z Andrzejem Machalskim i Andrzejem Sadowskim) Akcji Gospodarczej (stowarzyszenia wspierającego ogólnopolski ruch towarzystw gospodarczych), w grudniu 1988 r. prezes AG. Współpracował z podziemną „Arką” oraz pismami oficjalnymi: „Tygodnikiem Powszechnym”, „W Drodze”, „Przeglądem Katolickim”, „Ładem” i „Królową Apostołów”. 18 grudnia 1988 r.  uczestnik zebrania założycielskiego, członek Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.
W styczniu 1989 r. wyjechał do USA na zaproszenie rządowej Agencji Informacyjnej (USIA), gdzie zmarł. Został pochowany na cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

Autor wielu publikacji, m.in.: Wiara Sokratesa („Znak” nr 276, 1977 r.); Kim są liberałowie („Merkuryusz Krakowski i Światowy”, nr 4, 1979 r.); w pismach i wydawnictwach podziemnych: Liberalizm a chrześcijaństwo („13 Grudnia” nr 11(26)); Odrodzenie ducha – budowa wolności (Consensus, 1982 r.; 1983 r.); Duch nadchodzącego czasu (Wektory, 1985 r.)  pośmiertnie opublikowano Odrodzenie ducha – budowa wolności. Pisma zebrane (Kraków 1995 r.).

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2007 r.), Medalem „Dziękujemy za wolność” (2014 r.).

Od marca 1978 r. do 5 października 1989 r. rozpracowywany przez Wydz. III-1 KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Rzecznicy.

 

 

 2019 ©  Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe
http://www.ktp.org.pl/