Odrodzenie ducha - budowa wolności


Odrodzenie ducha – budowa wolności,

pisma zebrane Mirosława Dzielskiego

 

*Eseje filozoficzne

*Publicystyka polityczna

*Materiały do najnowszej historii Polski

 

Proponujemy Państwu zakup wydanych przez nas we współpracy z wydawnictwem Znak pism zebranych Mirosława Dzielskiego pt. "Odrodzenie ducha - budowa wolności". Książka przedstawia pełny obraz twórczości krakowskiego filozofa i polityka, jednego z twórców liberalnego nurtu opozycji lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych: od rozpraw i esejów filozoficznych po publicystykę polityczną, a także listy i drobniejsze prace, charakteryzujące bogata osobowość autora. Stanowi bezcenną lekturę dla wszystkich zainteresowanych najnowszą historią Polski oraz problematyką kształtowania się w Polsce nowoczesnych koncepcji ładu ekonomicznego, społecznego i politycznego.

Zalety książki są podkreślone niezwykle starannym opracowaniem edytorskim oraz szatą plastyczną.

Mirosław Dzielski, "Odrodzenie ducha - budowa wolności". Pisma zebrane; Kraków 1995, wyd. SIW Znak i KTP, ISBN 83-7006-473-6, ss. 882 + 28 nlb. (ilustracje), format B5.

Wstęp Miłowita Kunińskiego, posłowie Tadeusza Syryjczyka. Biogram autora, wyczerpująca bibliografia podmiotowa i przedmiotowa. Indeks nazwisk. Obszerne noty redakcyjne, alfabetyczny spis tytułów prac. Ilustracje.

 

Cena - 60 zł za zaliczeniem pocztowym.

Zamówienia można składać listownie na adres:
Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe,

ul. Basztowa 3/16

31-134 Kraków

lub pocztą elektroniczną na adres: katepe@ktp.org.pl

W zamówieniu proszę podać imię i nazwisko lub nazwę instytucji, dokładny adres z kodem pocztowym plus ewentualnie numer telefonu i e-mail.

 2019 ©  Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe
http://www.ktp.org.pl/