Udział firm polskich w budowie gazociągu Jamał-Europa
ABB Zamech Ltd.


ABB Zamech Ltd., główny wykonawca dwóch stacji kompresorowych na polskim odcinku rurociągu jamalskiego, działa od 1 maja 1990 roku, jako pierwsza i największa w Polsce spółka międzynarodowego koncernu ABB. Zatrudnia o­na ponad 3100 osób w Elblągu, Krakowie, Warszawie oraz innych miastach naszego kraju. W roku 1997 spółka odnotowała sprzedaż o wartości 966,7 mln złotych, z czego 16% stanowił eksport.

Kontynuując tradycję Zakładów Mechanicznych ZAMECH, ABB Zamech Ltd. jest jednym z największych dostawców wyrobów dla polskiej energetyki, a jednocześnie oferentem szerokiej gamy produktów i usług dla innych gałęzi przemysłu. Podstawowa oferta elbląskiej spółki obejmuje:

  • turbiny parowe o mocy do 1000 MW i turbiny gazowe o mocy do 265 MW oraz ich serwis; obiekty energetyczne "pod klucz", diagnostykę turbozespołów; naprawy bieżące, modernizacje i retrofity elektrowni, urządzenia oraz kompletne systemy ochrony powietrza; kotły oraz ich obsługę serwisową; serwis turbin przemysłowych;
  • wyposażenie okrętowe, serwis morski i turbosprężarek, przekładnie zębate, serwis przemysłowy oraz usługi utrzymania ruchu, atomatykę i robotykę przemysłową oraz wyposażenie dla przemysłu gazowego i naftowego.
  • odlewy ze staliwa o masie do 30 ton, żeliwa sferoidalnego do 15 ton, stopów miedzi do 30 ton oraz symulacje komputerowe dla przemysłu metalurgicznego;
  • produkcję i regenerację narzędzi, badania laboratoryjne oraz obsługę dokumentacji technicznej.

Potwierdzeniem wysokiej jakości towarów i usług oferowanych przez ABB Zamech są posiadane od 1993 roku certyfikaty wg normy ISO 9001 i 9002. Ponadto, Zespół Laboratoriów Badawczych spółki legitymuje się akredytacjami Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji oraz głównego Urzędu Miar na zgodność z europejską normą EN 45001 oraz przewodnikiem Międzynarodowego Komitetu Normalizacji ISO/IEC 25. O wysokim poziomie informatyzacji w spółce świadczy m. in. statuetka "Lidera Informatyki'97" w kategorii przedsiębiorstw przemysłowych, przyznana przez tygodnik "COMPUTERWORLD" oraz 7 miejsce wśród 100 najlepiej zinformatyzowanych firm i instytucji w Polsce w roku 1998 wg miesięcznego "TELEINFO". Ponadto, Zakład Metalurgiczny spółki oraz zakłady związane z produkcją na rzecz energetyki uzyskały w październiku br. certyfikaty klasy B, wspomaganego komputerowo zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem MRP II.

Elbląska spółka, podobnie jak inne firmy koncernu ABB, przywiązuje szczególną wagę do kwestii związanych z ochroną środowiska naturalnego, zarówno w odniesieniu do własnej produkcji, jak też oddziaływania oferowanych przez siebie wyrobów. Wyrazem tej troski jest uzyskanie w czerwcu 1997 r. przez Zakład Urządzeń Ciepłowniczych ABB Zamech (obecnie ABB ZUC Ltd.) pierwszego w Polsce certyfikatu Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001. Od grudnia 1998r. wszystkie zakłady produkcyjne spółki legitymują się takimi "zielonymi certyfikatami" przyznanymi przez Bureau Veritas Quality International (BVQI).

Urządzenia dla przemysłu gazowego i naftowego, w tym tłocznie gazu, są stosunkowo nowym produktem ABB Zamech, jednakże przygotowanym w oparciu o najnowocześniejsze technologie oraz wieloletnie doświadczenie firm koncernu ABB.

Trwa budowa tłoczni gazu w Hołowczycach. Jest to tłocznia z jednym turbokopresorem (turbina gazowa GT10 (25MW) oraz kompresor) o wydajności 675000 Nm3na godzinę. W dniu 21 maja 1998 roku elbląska spółka podpisała z firmą EuRoPol GAZ s.a. kontrakty na wykonanie w systemie "pod klucz" dwóch znacznie większych tłoczni w Kondratkach i Włocławku, zlokalizowanych na polskim odcinku rurociągu tranzytowego Jamał-Europa Zachodnia. Przy tłoczni w Kondratkach zbudowana zostanie pomiarownia, która umożliwi rozliczenie ilości przychodzącego z Jamału gazu, natomiast przy tłoczni we Włocławku budowana jest Systemowa Stacja Redukcyjno-Pomiarowa (SSRP), która będzie punktem odbioru gazu z rurociągu tranzytowego do polskiej sieci gazowniczej. W ramach zawartych kontraktów ABB Zamech zaprojektuje obie tłocznie w ich kształcie docelowym, oraz zainstaluje 4 turbokompresory dla Kondratek i 3 turbokompresory dla Włocławka.

Elbląska spółka ma znaczny udział w produkcji zarówno turbin gazowych GT10, jak i kompresorów 50 P2, współpracując w tym zakresie z firmami ABB Stal (Szwecja) i Dresser-Rand (Francja). Zgodnie z kontraktami zakończenie budowy tłoczni w Kondratkach planowane jest w 1999 roku, a tłoczni we Włocławku w 2000 r.

Wchodząca w skład turbokompresora turbina GT10 jest najbardziej przyjazną dla środowiska turbiną gazową w swoim zakresie mocy. Jest to przemysłowa turbina gazowa zaprojektowana i zbudowana dla zaspokojenia zapotrzebowania na urządzenia pracujące w trudnych warunkach. Jest o­na też korzystna z ekonomicznego punktu widzenia, zwłaszcza z uwagi na niskie zużycie paliwa oraz niskie koszty samej inwestycji, obsługi i utrzymaniu ruchu. W zakresie ochrony środowiska turbina GT10 zapewnia niską emisję tlenków azotu NOx. Ważną częścią układu jest pierścieniowa komora spalania, która składa się z 18 unikatowych, niskoemisyjnych palników typu EV, które utrzymują emisję tlenków azotu dla paliw gazowych poniżej 25 ppm przy zawartości 15% tlenu w spalinach.

Kompresor 50 P2 jest dwustopniowy kompresorem promieniowym. Nowocześnie ukształtowany układ przepływowy maszyny umożliwia osiągnięcie wysokich sprawności sprężania, co zapewnia ekonomiczne wykorzystanie mocy napędowej z turbiny gazowej.

Poprawną pracę całego zespołu umożliwiają główne systemy takie jak: układ wlotu powietrza z filtrem statycznym firmy Donaldson, system gazu paliwowego i zapłonowego, układ oleju smarnego turbiny i sprężarki, wylotu spalin i monitoringu emisji, ochrony przed hałasem, ochrony przeciwwybuchowej i przeciwpożarowej, system powietrza sterującego, sterowania turbokompresorem, mycia sprężarki oraz system drenażu i wydmuchów turbokompresora.

Kontrakty z EuRoPol GAZ s. a. są jednym z największych kontraktów w historii ABB Zamech Ltd., które otwierają firmie drogę do większego udziału w inwestycjach związanych z branżą gazowniczą, stąd poprawne zrealizowanie budowy tłoczni jest przedmiotem szczególnej troski i nadzoru Zarządu spółki.2007 ©  Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe
http://www.ktp.org.pl/