Udział firm polskich w budowie gazociągu Jamał-Europa
VARPLEX S.A.


Firma Varplex, założona w 1990 roku w Dąbrowie Górniczej, zajmuje się aplikacją nowoczesnych materiałów izolacyjnych na rurach stalowych przeznaczonych dla przemysłu gazowniczego. W momencie powstania firmy na rurach o większych średnicach ogólnie stosowane były izolacje bitumiczne, szkodliwe dla zdrowia w trakcie procesu produkcyjnego. Metoda ta była za to tania i prosta do stosowania nawet w warunkach polowych. Stosowano wówczas również w bardzo ograniczonym zakresie rury powlekane polietylenem. Zainteresowanie nowymi technologiami stosowanymi na świecie systematycznie wzrastało.

W pierwszej kolejności zwrócono uwagę na systemy izolacji antykorozyjnej rur przy użyciu różnego rodzaju taśm polietylenowych. Począwszy od 1991 roku, przy współpracy z niemiecką firmą DENSO GmbH, firma VARPLEX rozpoczęła wykonywanie izolacji rur różnych średnic dla budowanych przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) gazociągów.

Wśród wielu zadań realizowanych technologią z zastosowaniem nowej generacji samowulkanizujących się taśm polietylenowych nakładanych na zimno, największym osiągnięciem było wykonanie izolacji na 108 km rur małych średnic, przeznaczonych na budowę Kopalni Gazu "Paproł". VARPLEX wystąpił wtedy w roli podwykonawcy Huty "Jedność" w przetargu organizowanym przez Biuro Banku Światowego przy PGNiG. Wysokie wymagania techniczne stawiane przez Biuro Banku Światowego przy PGNiG dały wtedy impuls do poszukiwań nowych technologii.

Inne zadania realizowane dla PGNiG wspólnie z hutami "Ferrum" i "Batory" pozwoliły gruntownie poznać własności materiałów taśmowych, ich zalety i wady a także zebrać wiele praktycznych doświadczeń produkcyjnych. Otwarcie polskiego gazownictwa na nowoczesne izolacje antykorozyjne oraz pozytywny odbiór nowości technicznych a także nadal rosnące wymagania techniczne stawiane przez inwestorów, były motywem i zachętą do dalszych prac nad nowymi technologiami z dziedziny izolacji. Pojawiła się wtedy myśl uruchomienia w Polsce wytwórni stosującej najlepszą znaną w świecie technologię powlekania rur w systemie trójwarstwowym z wytłaczanego polietylenu. Podjęte działania organizacyjne doprowadziły do powołania spółki akcyjnej IZOSTAL.

Doświadczenia z budowy i rozruchu IZOSTAL-u wykorzystano w praktyce, gdy firma VARPLEX opracowała w 1996 roku sposób klasyfikacji uszkodzeń oraz technologię i procedury napraw izolacji trójwarstwowej na pierwszych partiach rur o średnicy 1420 mm przeznaczonych do budowy części liniowej gazociągu tranzytowego Jamał-Europa na terytorium Polski. Technologia ta spełniła wymagania i została dopuszczona przez EuRoPol GAZ do stosowania na budowie polskiego odcinka gazociągu.

Dzięki wiedzy zdobytej przy tworzeniu IZOSTAL-u i nawiązaniu szerokich kontaktów ze specjalistami z zakresu antykorozji i budownictwa rurociągów z wielu firm o międzynarodowej renomie oraz dzięki życzliwemu poparciu polskich firm budujących gazociągi rozpoczęto w marcu 1996 roku wdrażanie nowej techniki izolacyjnej opartej na materiałach uretanowych, dającej wysokiej jakości powłoki.

Przy współpracy z partnerami kanadyjskimi z NAFTECH PETROLEUM Ltd. i FOGH CHEMICAL Ltd. oraz z Huty Ferrum S.A., uruchomiono wytwarzanie jednowarstwowej izolacji poliuretanowej typu AMBERCOAT na rurach przeciskowo-ochronnych o średnicy 1720 mm na trasie polskiego odcinka budowy gazociągów tranzytowych Jamał-Europa Zachodnia. Natryskowy sposób aplikacji AMBERCOAT pozwala na stosowanie tej technologii do wytwarzania powłok izolacyjnych również na armaturze, łukach, kolanach i trójnikach, a także na zbiornikach stalowych tj. elementach trudnych do zaizolowania innymi technikami.

Od momentu uruchomienia w Katowicach nowego zakładu izolacji, VARPLEX jest jedynym w Polsce wytwórcą fabrycznej natryskowej izolacji poliuretanowej. Oprócz zastosowania w warunkach fabrycznych, metoda ta nadaje się także doskonale do odtwarzania zużytych lub zniszczonych długotrwałą eksploatacją powłok izolacyjnych na istniejących gazociągach.

Na podstawie materiałów firmy VARPLEX S.A.2007 ©  Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe
http://www.ktp.org.pl/