Udział firm polskich w budowie gazociągu Jamał-Europa
ARMATECH Sp. z o.o.


ARMATECH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powstała w 1991 roku. Jej podstawową działalnością jest produkcja i dostawa materiałów oraz urządzeń do budowy i modernizacji wysokociśnieniowych gazociągów i ropociągów oraz obiektów związanych z wydobywaniem, przesyłem i magazynowaniem gazu. Ze względu na wymogi bezpieczeństwa i konieczność stosowania w naszym gazownictwie urządzeń spełniających najostrzejsze wymogi norm europejskich i światowych ARMATECH współpracuje tylko z najlepszymi światowymi producentami. Firma ARMATECH jest w Polsce wyłącznym przedstawicielem następujących firm zajmujących się produkcją armatury zaporowej i regulacyjnej oraz urządzeń sterowniczych, sygnalizacyjnych i kontrolnych dla potrzeb sieci i instalacji gazowych:

 • COOPER CAMERON VALVES (Francja) - wysokociśnieniowe zawory kulowe wszystkich średnic,
 • FAHLKE CONTROL SYSTEMS (Niemcy) - automatyka i sterowanie armatury zaporowej i regulacyjnej,
 • HARTMANN (Niemcy) - wysokociśnieniowe zawory kulowe,
 • RAYCHEM (USA) - termokurczliwe materiały izolacyjne, antykorozyjne,
 • FRANKEN PLASTIK (Niemcy) - płozy ślizgowe,
 • SEWERIN (Niemcy) - aparaty do wykrywania nieszczelności w sieciach i instalacjach gazowych,
 • FISHER-FRANCEL (USA, Francja) - reduktory i zawory do gazu ziemnego, gazów technicznych, pary i cieczy.

Dotychczas głównym odbiorcą materiałów i urządzeń dostarczanych przez ARMATECH do Polski były Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz inne instytucje związane z przesyłem gazu i ropy naftowej, ale wszechstronna i stała współpraca trwa ze wszystkimi okręgami i zakładami gazowniczymi. Firma uczestniczyła w priorytetowych inwestycjach polskiej energetyki, takich jak:

 • tłocznie gazu m. in. Jarosław, Rembelszczyzna, Kotowo, Wronów,
 • przepompownie ropy naftowej m. in. Łasin, Adamowo,
 • bazy paliwowe m. in. Gdańsk, Koluszki, Plebanka,
 • kopalnie gazu m. in. Radlin, Paproć, Jodłówka, Zalesie,
 • podziemny magazyn gazu (PMG) m.in. Wierzchowice,
 • liczne gazociągi przesyłowe wysokiego ciśnienia na terenie całego kraju.

ARMATECH, firma solidna i wiarygodna od początku swojej działalności, obecnie dostarcza część wyposażenia do budowanego na terytorium Polski Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa. Jest dostawcą między innymi:

 • zaworów kulowych firmy COOPER CAMERON VALVES wraz z napędami firmy FAHLKE CONTROL SYSTEMS dla części liniowej gazociągu. Montaż i uruchamianie tych urządzeń odbywa się przy udziale i pod nadzorem specjalistów producenta. Przeszkolenie specjalistów polskich przez producenta zapewnia prawidłowy serwis i obsługę oraz gwarantuje długoletnią eksploatację dostarczanych i montowanych urządzeń,
 • antykorozyjnych, termokurczliwych materiałów izolacyjnych (opasek) na połączenia spawane gazociągu firmy RAYCHEM. Opaski te zapewniają odpowiednią ochronę antykorozyjną połączeń spawanych rur, co zdecydowanie wydłuża żywotność gazociągu. Montażu tych opasek dokonują fachowcy polscy, przeszkoleni wcześniej przez specjalistów dostawcy. Opaski takie produkowane są na świecie tylko w trzech krajach: USA, Kanadzie, i Japonii i zdaniem różnych ekspertów światowych przewyższają zdecydowanie stosowane dotychczas taśmy izolacyjne zakładane na zimno,
 • płóz ślizgowych do rury ochronnej firmy FRANKEN PLASTIK stosowanych przy przekroczeniach przez gazociąg przeszkód terenowych, takich jak drogi i tory kolejowe, umożliwiających odpowiednie ułożenie gazociągu w zewnętrznej rurze ochronnej. Płozy te pozwalają na wykonywanie przejść gazociągu pod przeszkodami terenowymi bez zatrzymywania ruchu i niszczenia nawierzchni jezdni oraz torowisk kolejowych.

Wszystkie dostawy realizowane są zgodnie z potrzebami i harmonogramami wykonawców gazociągu, a własna, ciągle rozbudowana baza techniczno-magazynowa umożliwia szybki serwis oraz terminowe dostawy zamawianych materiałów i urządzeń.

W ostatnich latach zakres usług świadczonych przez ARMATECH poszerzył się o doradztwo techniczne w zakresie wyboru technologii oraz doboru urządzeń i materiałów. Posiadając specjalistów różnych dziedzin, o dużej wiedzy technicznej i doświadczeniu zawodowym, organizuje pokazy i szkolenia z udziałem specjalistów zagranicznych, przeznaczone dla wykonawców polskich zajmujących się montażem, uruchamianiem i eksploatacją dostarczanych urządzeń. Sprowadza do Polski i propaguje nowe technologie związane z gazownictwem, aktywnie uczestniczy w spotkaniach i imprezach poświęconych tej dziedzinie gospodarki. Wszystkie te działania, pomoc przy montażach i pracach bardziej skomplikowanych oraz ciągły serwis ARMATECH-u gwarantują niezawodne działanie dostarczanych urządzeń. Aktualnie ARMATECH zatrudnia 25 pracowników, których wiedza pozwala rozwiązać wszystkie problemy, z jakimi spotykają się polscy partnerzy.2007 ©  Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe
http://www.ktp.org.pl/