Udział firm polskich w budowie gazociągu Jamał-Europa
UNITOL S.C.


Firma UNITOL S.C. dostarcza armaturę do budowy gazociągu i rury o średnicy mniejszej niż 1400 mm. Wszystkie materiały i urządzenia dostarczane przez UNITOL S.C. wykonane są na bazie najlepszych materiałów przy kooperacji z renomowanymi firmami niemieckimi.

Firma UNITOL S.C. jest polskim przedstawicielem handlowym niemieckiej firmy RMA - Reinauer Maschinen und Armaturenbau Faulhaber & Truttenbach. W 1969 roku Gerhard Faulhaber i Siegfried Truttenbach założyli własne przedsiębiorstwo. W 1970 roku rozpoczęto budowę pierwszej hali produkcyjnej, która stanowiła początek dla dzisiejszego zakładu w Rheinau. W latach 1971-1975 nastąpił gwałtowny rozwój firmy. W okresie tym zwiększono produkcję oraz stan zatrudnienia, opracowano i opatentowano pierwsze własne urządzenia stosowane w gazownictwie: monobloki, kombinacje doprowadzenia domowego i zawory. Rok 1977 to utworzenie sieci dystrybucji własnych wyrobów. Kolejnym przełomem był rok 1980, kiedy to RMA przejęła Firmę Eisenbau Ziefle w Kehl. Następstwem tego jest rozszerzenie asortymentów wyrobów i dołączenie do rynku światowego poprzez otwarcie swoich przedstawicielstw w Holandii, byłej Czechosłowacji, Anglii i Ameryce.

W latach osiemdziesiątych RMA stała się poszukiwanym na rynku międzynarodowym partnerem do realizacji dużych projektów, m. in. dostarczyła monobloki stosowane na platformach wiertniczych w Meksyku, sprzedała do Arabii Saudyjskiej kompletny system rur do urządzeń odsalania wody morskiej, monobloki do rurociągu Irak-Turcja. Jednym z większych przedsięwzięć w tych latach była także realizacja zamówienia ze Wschodu, a więc dostarczenie trójników i części redukcyjnych do rurociągu gazu ziemnego łączącego Syberię z Europą.

W latach 1991-1994 w wyniku zjednoczenia Niemiec i otwarcia na Wschód powstaje własna sieć sprzedaży na terenie b. NRD oraz tworzone są nowe przedstawicielstwa, również w Polsce. Pojawia się nowy asortyment. Jednym z większych przedsięwzięć RMA w tym okresie była realizacja zamówienia na rurociąg tranzytowy Jamał-Europa.

W ten oto sposób w ciągu 25 lat z zakładu produkcyjnego w garażu firma RMA stała się poszukiwanym na całym świecie producentem wysokiej jakości armatur i złączek rurowych spełniających określone wymogi konstrukcji specjalnych.

Bezpieczeństwo stosowania armatury produkowanej przez RMA było podstawowym założeniem przy prowadzeniu dwu samodzielnych zakładów produkcyjnych w Reinau i Kehl. Ludzie pracujący przy budowie gazociągu bądź na platformie wiertniczej wiedzą, że mogą polegać na jakości wyrobów firmy RMA, które wytrzymują ekstremalne ciśnienia gazu i ostre warunki pracy przez kilkadziesiąt lat bez konserwacji.

Znane powiedzenie, że łańcuch pęka w najsłabszym ogniwie ma tu swoje zastosowanie. W rurociągach tymi ogniwami są właśnie złączki i specjalne elementy takie jak trójniki i monobloki. RMA produkuje także trójniki do nawiercania, za pomocą których możliwe jest nawiercanie pod ciśnieniem rurociągów często o długości tysięcy kilometrów. Stąd też części takie muszą mieć wyjątkową jakość. Dlatego też najwyższa jakość produkcji jest warunkiem absolutnie niezawodnego i nie wymagającego konserwacji funkcjonowania produktów RMA. Bezpieczeństwo przez jakość - jest zatem koncepcją firmy RMA. W interesie ludzi firma RMA nie idzie na żadne kompromisy, nie powodując jednocześnie nadmiernego wzrostu cen wyrobów.

Z racji tego, że firma RMA prowadzi szeroko zakrojone prace badawczo-rozwojowe, jej wydział konstrukcyjny stale pracuje nad doskonaleniem istniejących i opracowaniem nowych wyrobów w celu wzmocnienia i rozbudowania jej czołowej pozycji na rynku. Przeciętnie każdego roku opracowywane są dwa nowe produkty odpowiadające wymogom rynku. Dojrzałość wyrobów pod względem wymogów oznacza w firmie RMA - wyrób przemyślany aż do szczegółu, bezpieczny w użyciu, długotrwały i o odpowiedniej cenie. Dziewięć z dziesięciu wyrobów to własne rozwiązania. Wiele narzędzi i specjalnych maszyn zostało skonstruowanych i zbudowanych w firmie RMA. Przykładem może być robot automatycznie układający i rozładowujący rury.

Wyroby firmy RMA są z reguły tak skonstruowane, że posiadają rezerwę bezpieczeństwa. Konstruktorzy uwzględniają w swych rozważaniach również nieprawdopodobne komplikacje. Tylko wtedy, gdy myślimy o wszystkim, dochodzimy do przemyślanych rozwiązań, które zachowują również w detalu to, co obiecuje nazwa RMA, a więc bezpieczeństwa, gdy do czegoś dojdzie.

Pozostaje jednak pytanie - co robić, jeżeli na rynku nie można kupić specjalnego narzędzia, czy specjalnej maszyny? RMA buduje je wtedy sama, wykorzystując własny know-how, nie zapominając jednocześnie o ochronie pracy. Ponieważ jakość i bezpieczeństwo to podstawowa kwestia przy produkcji wyrobów na tak wysokim poziomie, każdy element wytwarzany przez RMA, gdziekolwiek zostanie wbudowany przechodzi znacznie więcej prób i badań niż jest to wymagane.

Prototypowym dla filozofii jakości RMA jest nowo wprowadzony w 1994 r. regulator ciśnienia gazu. Każdy z jego podzespołów musi spełniać najostrzejsze wymogi. To urządzenie bezpieczeństwa może optymalnie spełnić swoją funkcję - np. przy wystąpieniu przecieku - tylko wtedy, gdy wszystkie części są co do ułamka milimetra dokładnie wykonane i zmontowane.

Tak jak RMA jest elastyczna w spełnianiu życzeń klientów, w takim samym stopniu jest nieustępliwa jeżeli chodzi o bezpieczeństwo swoich wyrobów. Zanim dojrzałe pod względem technicznym produkty opuszczą zakład, są o­ne gruntownie sprawdzane z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod, czyli promieniami rentgenowskimi, ultradźwiękami, ciśnieniem do 750 bar i więcej.

Często ułamki milimetra decydują o tym, czy dana część spełnia kryteria określone w naszym podręczniku zarządzania jakością. Nasza "Biblia Jakości" obejmuje wszystkie działy zakładu, od zakupu do opracowania wyrobu. Firma RMA od lat z powodzeniem stosuje zintegrowane zapewnienie jakości. Jednak certyfikacja według normy ISO 9001 nie była w żadnym wypadku tylko sprawą formalną. Normą ISO objęci są również kooperanci, ponieważ możemy produkować zgodnie z normą ISO wtedy, gdy dostarczają o­ni swoje części i podzespoły odpowiadające normie ISO.

Wysokowartościowe wyroby z Rheinau i Kehl są dziś poszukiwane nie tylko w całej Europie. Nasi specjaliści oraz partnerzy gwarantują niezawodny serwis na całym świecie. Aby częściowo zlikwidować utrudnienia w terminach dostaw określonych armatur, RMA otworzyło swoją trzecią fabrykę - w Polsce - w Chojnowie koło Wrocławia.2007 ©  Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe
http://www.ktp.org.pl/